Hírek

A Nagykovácsi Köztemetőt 2014. január 1-vel a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. üzemelteti.

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

 

A Nagykovácsi Köztemetőt 2014. január 1-vel a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. üzemelteti.  A NATÜ Kft. temetőgondnokot alkalmaz és  ügyfélszolgálati irodát működtet a telephelyén. A sírhely megváltás díját mind a temetőgondnoknál, mind az ügyfélszolgálati irodán befizethetik.  A környéki temetkezési szolgáltatók névsorát és a temető rendjét a temető hirdetőtábláján olvashatják.

Az iroda elérhetősége: 2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

Tel: 06 30 375 1805

A temetőgondnok elérhetősége:

Tel: 06 20 264 1122

Iskolai étkezéssel kapcsolatban tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a reggel 9 óráig megtörtént lemondásokat a lemondást követő naptól tudjuk érvényesíteni a következő havi étkezési díjból. A lemondás a következő elérhetőségeken lehetséges.

Telefon: 06 30 375 1805

e-mail: ebed.iskola@nagykovacsi.hu, natu@nagykovacsi.hu

Továbbra is működik ELMÜ panaszfelvételi pontunk, ahol a villamos energia ellátás zavaraival kapcsolatban nyújthatják be lakossági észrevételeiket, panaszaikat az alábbi elérhetőségeinken:

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

Tel/fax: 26 355 159

e-mail: natu@nagykovacsi.hu

 

natu.nagykovacsi.hu honlapunkon a fenti témákban is bővebben tájékoztatjuk Önöket.

 

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.