Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2014.június 25. (szerda 9.30 órakor)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

Napirend:

1. Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E- 64 /2014 ÜB

2. Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E- 63 /2014

3. Döntés a „Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi »Öreg Iskola« átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében, II. ütem »B« épület” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.

Melléklet

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E- 66 /2014

4. Döntés a „Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2014.04.04 napján 5848/2014. iktatószámon megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

Melléklet

Előterjesztő: Papp István jegyző

Előadó:          Perlaki Zoltán gazdasági vezető

E- 67 /2014

5. Döntés „Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről

Melléklet

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E- 70 /2014

 

6. Döntés versenytárgyalás forgatókönyvének elfogadásáról

Melléklet

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Papp István jegyző

E-71 /2014 PB, ÜB

7. Döntés ifjúsági szabadidőpark létrehozásának támogatásáról

Melléklet 1

Melléklet 2

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          Györgyi Zoltán főépítész

E-72 /2014

8. Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:

E- 68 /2014

9. Véleményezés Braczkó Gábor rendőr főhadnagy Budakeszi őrsparancsnok kinevezéséről

Melléklet

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó:          dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

E- 69 /2014

10. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár eszköz használati díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Diószeghy Tünde intézményvezető

Előadó:

E- 65 /2014 PB

 

11. Egyebek

 

Nagykovácsi, 2014. június 23.

 

 

Bencsik Mónika
polgármester sk