Hírek

Kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések vizsgálata

 
Tevékenység:
Kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések vizsgálata
 
 
Dokumentum:
Elemzés és hatásvizsgálat

Nagykovácsi Község Önkormányzata
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés a közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára”
 

Tevékenységenként
 
 1. ÁROP-1.A.2 / ÁROP-3.A.1 felülvizsgálata – Elemzés és hatásvizsgálat
 
A tevékenység oka: A már megvalósított ÁROP pályázat folyamatait szükséges felülvizsgálni, és ezekből konstruktív következtetéseket levonni.
A tevékenység célja: A levont következtetések építőjellegű felhasználása az új konstrukció minél sikeresebb megvalósítása érdekében.
A tevékenység eredménye: Egy tanulmány létrehozása, amely elemzi az ÁROP 1. A.2./ ÁROP-3. A.1 eredményeit és estleges hiányosságait.
 A tevékenység hatása: Hatékonyság növekedés a projektmegvalósításban és működésben a tapasztalatok beépítésének köszönhetően.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 
 • Elemzés és hatásvizsgálat elkészítése;
 • A helyzetértékelés módszere: SWOT elemzés, helyzetértékelő sablon;
 • Az okok feltérképezéséhez használt módszer: halszálka diagram;
 • Lehetséges további módszerek:
 • Kérdőíves felmérés,
 • Interjúk,
 • Koncepcióalkotás,
 • Dokumentumok elemzése,
 • DMAIC alapelvek
 

 
 1. Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata: Hulladékgazdálkodás
 
A tevékenység oka: Az Önkormányzat hosszú távú sikere és gazdaságos működésének titka a gyengeségek felismerése és kijavítása. A Hulladékgazdálkodás folyamatos fejlesztésének érdekében fontos az önkormányzati feladatok felmérése és rendszerbe helyezése.
A tevékenység célja: Egy tanulmány készítése az önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról. A hatékony működés megvalósításának átgondolása.
 
 
 
 
A tevékenység eredménye: Az önkormányzati feladatok átlátható bemutatása egy elemzésben, amely magában foglalja a feladok működési előnyeit és hátrányait.
A tevékenység hatása: Egy átlátható rendszer kialakítása, amelyben a dolgozók tudják, hogy mi a dolguk, és hogy mit miért végeznek.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 3 alkalom
 • Átvilágítás,
 • Helyzetelemzés,
 • Következtetések,
 • Összegzés.
 

 
Vezetői konzultáció (WS)
A tevékenység oka: A hatékony munka érdekében elengedhetetlen a vezetők közötti kommunikáció a hulladékgazdálkodásról.
A tevékenység célja: A jogszabály által előre meghatározott feladatok ellátásának biztosítása és a szerződések átvilágítása.
A tevékenység eredménye: Szakmai tudás elsajátítása és átadása.
A tevékenység hatása: A jogkörök letisztázása, ellátandó feladatok megértése.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 nap.
Elemzés elkészítése az önkormányzati feladatok felmérésére és rendszerbe helyezésére
Workshop formában megszervezett vezetői konzultáció.
 
Tanácsadás: back office (koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmazása)
A tevékenység oka: Az eredményesebb munka érdekében az építő javaslatok megfogalmazása, megfontolása, majd ezen ötletek megvalósítása és beépítése a mindennapi munka folyamataiban
 A tevékenység célja: Az ügyfelekkel közvetlenül nem érintkező munkatársak javaslatainak meghallgatása.       
A tevékenység eredménye: A back- office folyamatnak alapos vizsgálata, koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmazása.
A tevékenység hatása: A lakosság elégedettségének növekedés
a hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei
 és folyamata: 3 alkalom
 • Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása workshop formájában
 • Tanácsadói szolgáltatás igénybevételével.
 
Operatív végrehajtási terv, megállapodások (WS)
A tevékenység oka: A folyamatos fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az operatív végrehajtási terv kidolgozása.
A tevékenység célja: A jelenlegi megállapodások felülvizsgálata. Az eredményesség minél nagyobb fokú megvalósítása. A végrehajtási terv folyamatos vizsgálata.
A tevékenység eredménye: Egy operatív végrehajtási terv kidolgozása, a megállapodások elemzése és a javaslatok megfogalmazása.
A tevékenység hatása: A jelenlegi végrehajtási terv hatékonyságának növelése és átláthatóvá tétele.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 nap
 • Interaktív szeminárium megszervezése a vezetők körében
 • Tanácsadás igénybevétele az interaktív szeminárium eredményei alapján.
 
 1. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly: Öregiskola Közösségi ház és könyvtár
 
Vezetői konzultáció (WS)
A tevékenység oka: A vezetők közti konzultáció elengedhetetlen a fenntartható egyensúly megteremtése érdekében.
A tevékenység célja: A fenntartható hatékony gazdálkodás az Öregiskola Közösségi ház és könyvtárnál.
A tevékenység eredménye: Egy átfogó elemzés elkészítése a hatékonyságnövelés és a költségcsökkentés lehetséges módjairól.
A tevékenység hatása: A vezetők tisztában lesznek azzal, hogyan
csökkentsék a költségeket és érjék el a fenntartható gazdálkodást.
 
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 2 nap.
 • Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép
készítése egy műhelymunka keretein belül
 • Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok
megfogalmazása workshop formájában
 
Tanácsadás: back office (koncepció beágyazása)
A tevékenység oka: A pozitív irányba történő változás érdekében szükséges az átalakulások felülvizsgálata.
A tevékenység célja: A koncepció megalkotása, beágyazása.
A tevékenység eredménye: Egy fenntartható gazdálkodást és költségvetési egyensúly lehetővé tévő koncepció kialakítása.
A tevékenység hatása: Koncepció beágyazása az Öregiskola Közösségi ház és könyvtár működésébe.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 2 alkalom
 • Tanácsadás igénybevétele az interaktív szeminárium eredményei alapján.
 
Interaktív szeminárium
A tevékenység oka: A kialakított koncepció átbeszélésének, megvitatásának szükségessége.
A tevékenység célja: A koncepció felülvizsgálata interaktív szemináriumokon.
A tevékenység eredménye: Egy megvitatott, mindenki számára elfogadható stratégia.
A tevékenység hatása: Egy megvitatott stratégia megalkotása, melyet majd a gyakorlatba lehet ültetni.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 2 nap
 • Interaktív szeminárium megszervezése a vezetők körében
 
 
 
Tanácsadás: back office (tanácsadói dokumentum)
A tevékenység oka: A megvitatott koncepciók gyakorlatba ültetése.
A tevékenység célja: A munkatársak számára érthető módon megfogalmazott,  
érthető feladatokkal elkészített tanácsadói dokumentum.
 
 
A tevékenység eredménye: Egy új stratégia kidolgozása az az Öregiskola Közösségi ház és könyvtár számára, amely hatékonyság növekedéssel és kiadáscsökkentéssel jár.
A tevékenység hatása: A jelenlegi intézményrendszer hatékonyságának
 növelése, költségoptimalizálás.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei
és folyamata: 2 alkalom
 • Tanácsadás igénybevétele az interaktív szeminárium eredményei alapján.
 
 1. Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása: A szociális ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési rendszer felülvizsgálata
 
Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés (WS)
A tevékenység oka: Az étkeztetés az Önkormányzat egyik fontos feladata.
A tevékenység célja: A szociális ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési rendszer felülvizsgálata.
A tevékenység eredménye: Az önkormányzati fenntartású intézmények megismertetése a dolgozókkal.
A tevékenység hatása: Rendszerbe szedett önkormányzati fenntartású intézmények és ezek helyzete.
 
 
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 nap
 • Workshop keretein belül önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés
 • Tanácsadás igénybevétele értékelés céljából és javaslatok megfogalmazása.
 
Vezetői konzultáció (WS)
A tevékenység oka: Ebben a fontos témában elengedhetetlen a vezetők közti konzultáció.
A tevékenység célja: A finanszírozási modell kidolgozása a vezetők segítségével.
A tevékenység eredménye: A vezetők megértik a szociális ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési rendszer működését.
A tevékenység hatása: A finanszírozási modell felülvizsgálata.
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 alakalom
 • Vezetői konzultáció szervezése műhelymunka formájában
 
Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása)
A tevékenység oka: Az étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozás költséghatékony kell legyen.
A tevékenység célja: Különböző javaslatok és értékelések megfogalmazás a témával kapcsolatosan.
A tevékenység eredménye: Egy olyan modell kialakítása, ami a finanszírozást hatékonyabbá teszi.
A tevékenység hatása: Megváltozik az eddigi gyakorlat, a finanszírozás költséghatékonyabb lesz.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 3 alkalom
 • Tanácsadás igénybevétele értékelés céljából és javaslatok megfogalmazása.
 

 
 1. A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése: Beruházás-műszaki osztályról 3 munkakör
 
Reprezentatív munkaköri elemzések készítése (WS)
A tevékenység oka: Az Önkormányzatok hatékony működéséhez szükséges bizonyos folyamatok felülvizsgálata, átszervezése.
A tevékenység célja: A beruházás-műszaki osztályon dolgozó munkatársak jellemző munkakörének kielemzése.
A tevékenység eredménye: A három kiválasztott munkakör alapos vizsgálata, szükség esetén újraszervezése és sztenderdizálása.
A tevékenység hatása: Az állampolgárok számára átlátható és érezhető változások véghezvitele.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 nap
 • Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése egy műhelymunka keretein belül.
 
Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése (WS)
A tevékenység oka: A beruházás-műszaki osztályon, a hatékonyság növelése érdekében, a folyamatok rendszeres felülvizsgálatra van szükség.
A tevékenység célja: Olyan munkaköri jellemzők kidolgozása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a beruházásokhoz.
A tevékenység eredménye: A kiválasztott folyamatok alapos vizsgálata után egy jellemző munkaköri koncepció készítése.
A tevékenység hatása: A munkatársak számára érthető koncepció kidolgozása,
mellyel a hatékonyság jelentősen javul.
 
 
 
A tevékenység megvalósításának módszerei
 és folyamata: 10 fő, 3 nap
 • Tanácsadói szolgáltatás igénybevételével a 3 reprezentatív folyamat újratervezése.
 
Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció összeállítása (interaktív szeminárium)
A tevékenység oka: Esetleges hibák a beruházási folyamatokban.
A tevékenység célja: A sztenderd kitalálása, megbeszélése, elsajátítása.
A tevékenység eredménye: Az osztályon dolgozók számára egységes mintadokumentáció összeállítása.
A tevékenység hatása: A beruházás-műszaki osztály hatékonyságának növekedése.
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 3 nap.
Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása workshop formájában.
 
 1. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos nyomon követése: Az Öregiskola Közösségi ház és könyvtár hatékonyságának felülvizsgálata kapcsán vezetői kontrollpontok beépítése
 
Vezetői kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során (szeminárium)
A tevékenység oka: Az Önkormányzathoz tartozó közösségi ház és könyvtár hatékonyságának felülvizsgálata.
A tevékenység célja: A közösségi ház és könyvtár hatékonyságának átfogó felülvizsgálata és tanulmány készítése. Valamint különböző kontrollpontok beiktatása a projektmegvalósításba.
 
 
A tevékenység eredménye: A vezetők számára érthető kontrollpontok bevezetése a projektmegvalósítás folyamatába.
A tevékenység hatása: A hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követése és egy stratégia kidolgozása.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 2 alkalom 
 • Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása workshop formájában.
Tanácsadás: back office (javaslatok és cselekvések összesítése)
A tevékenység oka: Az eredményesebb munka elérése a közösségi
 házban és könyvtárban.
A tevékenység célja: A közösségi ház és könyvtár munkafolyamatainak átfogó vizsgálata és javaslok kidolgozása, majd a cselekvések összesítése.
A tevékenység eredménye: Egy olyan stratégia kidolgozása, amely magába foglalja a közösségi ház és könyvtár működésének problémáit és az ezekre adott lehetséges megoldásokat.
A tevékenység hatása: Egy olyan stratégia kialakítása, amellyel a költségvetési és személyi költségek csökkenek és az ellátandó feladatok mind megvalósulnak.
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 2 alkalom
Tanácsadás.
 
 1. Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával: Óvodai nevelés
 
Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés (WS)
A tevékenység oka: Fejlődés akkor valósul meg, ha a települési közszolgáltatások össze vannak hangolva nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal.
A tevékenység célja: A költséghatékonyság elérése a szolgáltatásokban.
 
 
A tevékenység eredménye: Helyzetelemzés a közszolgáltatások összehangolása érdekében.
A tevékenység hatása: Egyes feladatok kiszervezhetőségének vizsgálata.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 1 alkalom
 • Workshop formában megszervezett vezetői konzultáció
 • Operatív végrehajtási terv, megállapodások megfogalmazása műhelymunka keretein belül.
Vezetői konzultáció (WS)
A tevékenység oka: A vezetők felismerték a változtatások fontosságát, a közszolgáltatások és a nem önkormányzati szolgáltatások összehangolásában.
A tevékenység célja: A vezetőség láthassa, hogyan lehet mindezt megvalósítani.
A tevékenység eredménye: A vezetőség megérti a szolgáltatások összehangolása során elvégezendő lépéseket.
A tevékenység hatása: A vezetőség irányításával mennek majd
 végbe a szolgáltatások összehangolásai.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei
és folyamata: 10 fő, 1 alkalom
Workshop formában megszervezett vezetői konzultáció.
 
Tanácsadás: back office (értékelés és javaslatok megfogalmazása)
A tevékenység oka: A szolgáltatások összehangolása összetett feladat, ezért külső tanácsokra is szükség van a sikeres megvalósításhoz.
A tevékenység célja: Az Önkormányzat munkatársai átlássák a szolgáltatások összevonásához szükséges feladatokat.
A tevékenység eredménye: Javaslatok megfogalmazása a cél véghezvitelének érdekében.
 
 
A tevékenység hatása: A szolgáltatások összevonásának koncepciójának kitalálása.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 1 alkalom
 • Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmazására.
 
 1. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése: Hivatali ügyirat kezelés, szociális irodához kapcsolódó folyamat, pénzügyi területről egy folyamat
 
Működési folyamatrendszer átvilágítása, működési folyamattérkép készítése (WS)
A tevékenység oka: A szakmai és támogatói folyamatok felülvizsgálatának elengedhetetlensége.
A tevékenység célja: A hivatali ügyirat kezelés, szociális irodához kapcsolódó folyamatok közül három folyamat felülvizsgálata és a következtetések levonása.
A tevékenység eredménye: A szakmai és támogatói folyamatok alapos vizsgálat és szükséges újraszervezése.
A tevékenység hatása: A folyamatok egyszerűsítése és optimalizálása.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 1 alkalom
 • Workshop formában megszervezett vezetői konzultáció.
 
Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása (WS)
A tevékenység oka: A folyamatos fejlődés érdekében működő javaslatok megalkotása.
A tevékenység célja: A sztenderdizálás hatékonyságának felülvizsgálata.
A tevékenység eredménye: Az egységesítés átvilágítása és hasznos
 javaslatok kitalálása.
A tevékenység hatása: A lakosság számára érezhető
 változások létrehozása.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 10 fő, 1 alkalom
 • Operatív végrehajtási terv, megállapodások megfogalmazása
 • műhelymunka keretein belül.
 
Tanácsadás: back office (3 reprezentatív folyamat újratervezése)
A tevékenység oka: A szolgáltatások haladást szolgáló javításának szükségessége.
A tevékenység célja: A három reprezentatív folyamat újratervezése.
A tevékenység eredménye: A hivatali ügyirat kezelés, szociális irodához kapcsolódó folyamatok átvilágítása és javaslattétel a javításukra.
A tevékenység hatása: A hatékonyabb működés megvalósítása és a folyamatrendszer ésszerűbb felépítése.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 1 alkalom
 • Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmazására.
 
 1. Átfogó elemzés a lakosság körében: Az éjszakai rendfenntartás (üzletek nyitva tartása) témájával kapcsolatban
 
Elégedettségmérési rendszer kidolgozása (interaktív szeminárium)
A tevékenység oka: Fontos az állampolgárok véleménye az éjszakai rendfenntartásról, például az üzletek nyitva tartásáról.
A tevékenység célja: Egy elégedettségi rendszer kidolgozása, amely az állampolgárok véleményére épül.
A tevékenység eredménye: A rendszer tesztelése, a kapott
eredmények elemzése a könnyebb megvalósíthatóság céljából.
A tevékenység hatása: A kidolgozott elégedettségmérési
rendszert ki lehet próbálni.
 
 
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 20 fő, 3 nap
 • Elégedettségmérési rendszer kidolgozása egy interaktív szeminárium megszervezésével.
 
Elégedettségmérési rendszer implementálása és nyomon követése
A tevékenység oka: A pozitív irányú változtatásokhoz
nélkülözhetetlen az állampolgárok véleményének figyelembevétele.
A tevékenység célja: A önkormányzati munkatársak tisztában legyenek az állampolgárok véleményével.
A tevékenység eredménye: Az Önkormányzat naprakész információkkal fog
 rendelkezni a lakosság a munkájának megítéléséről alkotott
 véleményéről.
A tevékenység hatása: Az Önkormányzat folyamatosan
 tud javítani szolgáltatásai színvonalán.
 
A tevékenység megvalósításának módszerei és folyamata: 20 fő, 3 nap.
 • Elégedettségmérési rendszer implementálása és nyomon követése.
 
 1. Horizontális: esélyegyenlőség
 
Célfeladat: Olyan modell kidolgozása és bevezetése, amely a munkatársak közötti esélyegyenlőséget teremti meg.
1 fő, 1 alkalom.
 
 1. Horizontális: fenntarthatóság (jogszabályok felülvizsgálata)
 
Célfeladat: Olyan modell bevezetése, a jogszabályok felülvizsgálata után, amely biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságot.
1 fő, 1 alakalom.