Hírek

Levegőszennyezettség mérés eredményei

Miként arról már többen is értesülhettek, 2017. január 24-én Nagykovácsi belterületén a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a környezeti levegő minőségének megállapítására irányuló, 24 órás mérésre került sor. A mérések helyszínéül az Antónia utcában, a polgármesteri hivatal mellett található parkoló szolgált.
A vizsgált szennyező anyagok köre az alábbiakra terjedt ki: nitrogén-oxidok (NO, NO2), szén-monoxid (CO), kén-dioxid (SO2), ózon (O3), elemi szén (EC), organikus szén (OC), policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), valamint kisméretű szálló por (PM10 és PM2,5) – a PM10 jelölés a 10 µm alatti, míg a PM2,5 jelölés a 2,5 µm alatti aerodinamikai átmérőjű finom részecskék jelzésére szolgál. Az egy napon át tartó vizsgálatok során folyamatosan mérték a NO, NO2, CO, SO2, O3, PM10 és PM2,5 koncentrációkat, valamint nagy-térfogatáramú mintavevővel 24 órás mintát vettek PM2,5 frakcióból, amely mintából az EC/OC és PAH vegyületek meghatározása történt. A vizsgálatok ideje alatt a szennyező komponensek mellett az alapvető meteorológiai paraméterek rögzítésére is sor került.
A mérések és vizsgálatok során a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid és ózon koncentrációja nem érte el az egészségügyi határértéket. A PM2,5 komponens napi átlagkoncentrációja 53,9 µg/m3, míg a PM10 koncentrációja 61,3 µg/m3 volt. PM2,5 finomrészecskére vonatkozóan az érvényben lévő Európai Uniós és magyar szabályozásban nincs napi egészségügyi határérték megállapítva (csak éves), de a nemzetközi gyakorlatban a 30 µg/m3 napi határértéket tekintik irányadónak. A vizsgált időszakban a mért PM10 átlagkoncentráció (61,3 µg/m3) meghaladta az egészségügyi határértéket (50 µg/m3). Napi eloszlásban tekintve a PM2,5 és PM10 finomrészecskék kiugró koncentrációja volt megfigyelhető délelőtt 9 és 11 óra között – ezzel egyidejűleg ugyanakkor délelőtt 10 és 11 óra között szélcsend volt, miközben a nap többi részében a gyenge szél volt a jellemző.
A levett minta feltárása után megállapításra került, hogy a minta tömegének 35,6%-a szén, 32,5%-a szerves szén, amelynek elsődleges forrása a lakossági szilárd tüzelés, elsősorban fatüzelés. Szerves anyagra átszámítva ez mintegy 55%-a a teljes aeroszol tömegének – ahol aeroszol alatt a környezeti levegőben finoman eloszlatott, lebegő szilárd és cseppfolyós részecskék együttes rendszerét értjük.
A policiklusos aromás szénhidrogének méréseinek eredményeiből határérték feletti koncentrációt állapítottak meg a karcinogén hatású 3,4-Benz(a)pirén komponensre, amelynek napi határértéke 1 ng/m3, míg a minta elemzése során 2,139 ng/m3-t mértek.
Akit esetleg bővebb adatok és információk érdekelnek, mint pl. a vizsgálati módszerek szabványai, az alkalmazott műszerek és eszközök, a mérésekhez használt sztenderdek, vagy a teljes mért adatsorok, az természetesen igény esetén betekintést nyerhet az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály által készített vizsgálati jegyzőkönyvbe a Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályán, ügyfélfogadási időben.