Hírek

Határozatok 2018.

Z – 46/2018. (II. 22.) határozat

Döntés jogértelmezési javaslatról

Z – 45/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

Z – 44/2018. (II. 22.) határozat

Döntés szennyvíz elvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

43/2018. (II. 22.) határozat

Hozzájárulás Nagykovácsi településnév használatához

42/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság tagjának megválasztásáról

41/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Kossuth Lajos utca Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszának megosztása során kialakuló, az útpályán kívüli – 306/6 helyrajzi számú 9245 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

40/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Kossuth Lajos utca Ady Endre utca és Tisza István tér közötti szakaszának megosztása során kialakuló, az útpályán kívüli – 306/4 helyrajzi számú 8696 m2 alapterületű kivett közterület (országos közút) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

39/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton való részvételről

38/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Nagykovácsi belterület 1382 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban megkötött megállapodás felülvizsgálatáról és a 79/2011. (V.26.) határozat módosításáról

37/2018. (II. 22.) határozat

Döntés Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötött nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatás feladatellátási szerződésről

36/2018. (II. 22.) határozat

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

35/2018. (II. 22.) határozat

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről

34/2018. (II. 22.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés Szakmai Programjának jóváhagyásáról

33/2018. (II. 22.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe tartozó módosítása (különös tekintettel a hrsz:4388 ingatlan építési helyének módosítására) partnerségi véleményezésének lezárásáról

32/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Vértes utca (Hrsz:2196), valamint a Vértes utcában fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlanok (Hrsz:4397, 4398, 4399, 4403, 4404, 4405, 4410, 4411, 4419 és 2203) telekrendezéséről

31/2018. (II. 22.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Nagykovácsi 4419 hrsz alatti ingatlan „kivett megnevezésének” módosításáról

30/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez X.

29/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez IX.

28/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VIII.

27 /2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VII.

26 /2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez VI.

25/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez V.

24/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez IV.

23/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez III.

22/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez II.

21/2018. (II. 22.) határozat

Az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság módosító javaslata az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéhez I.

20/2018. (II. 22.) határozat

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

19/2018. (II. 252.) határozat

A Képviselő-testület 2018. február 22-én megtartott ülésének napirendje

Z – 18/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal által előterjesztett javaslatról

17/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában kötendő szerződésről és annak finanszírozásáról

16/2018. (I. 25.) határozat

Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról

15/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról

14/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használatára vonatkozóan

13/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya kedvezményes használati díjára vonatkozóan

12/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya nyitva tartására vonatkozóan

11/2018. (I. 25.) határozat

Módosító javaslat a műfüves sportpálya használati díjára vonatkozóan

10/2015. (I. 25.) határozat

Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2018 Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről

9/2018. (I. 25.) határozat

Döntés az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérvárosi találkozók szervezésére irányuló pályázaton való részvételről

8/2018. (I. 25.) határozat

A Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje

7/2018. (I. 25.) határozat

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

6/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről

5/2018. (I. 25.) határozat

Döntés a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” tárgyában indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről

4/2018. (I. 25.) határozat

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) – a Településképi Rendelet (TKR) vonatkozásában történő – módosítása partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról

3/2018. (I. 25.) határozat

Beszámoló a főépítész 2017. évi tevékenységéről

2/2018. (I. 25.) határozat

Döntés napirendi pont levételéről

1/2018. (I. 25.) határozat

A Képviselő-testület 2018. január 25-én megtartott ülésének napirendje