Hírek

Jegyző bemutatkozása

Tisztelettel köszöntöm az Olvasót!

Papp István vagyok, 2013 november elejétől Nagykovácsi jegyzője. Igazgatásszervező és szociológus végzettségem van. Pályafutásom során végig a közigazgatásban dolgoztam, 8 évet töltöttem a helyi közszolgálatban, és 24 évet az Országgyűlés Hivatalában töltöttem különböző beosztásokban, zömében főtitkár-helyettesként. Feladatom volt a törvényalkotást támogató, a plenáris ülést és bizottságokat segítő hivatali szervezet irányításában való közreműködés, illetve a levezető elnökök mellett ülve a plenáris ülés szakmai támogatása.

Jegyzőként feladatom az önkormányzati munka törvényességének a biztosítása, a polgármester és a képviselők tevékenységének a szakmai segítése. A hivatal vezetőjeként arra fogok törekedni, hogy a felelősséggel dolgozó munkatársaim révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása az Önök megelégedésére, a település és az állampolgár érdekeinek megfelelően méltányosan és jogszerűen történjen.

Elsőként áttekintettem az önkormányzatnak a munkavégzést, döntés-előkészítést meghatározó rendelkezéseit, szabályzatait. A felülvizsgálat eredményeként több esetben felülvizsgálatot, módosítást fogok kezdeményezni többek között a Szervezeti és Működési Szabályzat, Közbeszerzési Szabályzat esetében részben jogszabályváltozások, részben célszerűség okából.
Fontos dolognak tatom, hogy a lakosság mind teljesebb körben ismerje meg az önkormányzat döntéseit, terveit. Ennek a már bevált nyilvánossági formákat – újság, helyi tv, internet – megfelelőnek tartom, a közlések, figyelemfelhívások tartalmát azonban érdemes korszerűsíteni. Munkatársaimmal elkezdtünk dolgozni a honlap alapos tartalmi és formai megújításán.

Magánéletemről röviden: házasságban élek, feleségem aljegyző Budafokon. Három felnőtt gyermekem közül ketten már befejezték a tanulmányaikat és dolgoznak, a legkisebbik pedig egyetemista. Óraadóként parlamenti és törvényhozási ismereteket tanítok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, címzetes egyetemi docensként.

Szeretem általában a művészeteket, befogadó nézője vagyok a modern képzőművészeti irányoknak, a szép tárgyaknak.