Hírek

Hatósági Bizonyítvány iránti kérelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Érdi Járási Hivatal

Hatósági Főosztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

2030 Érd

Budai út 7/b

 

 

Hatósági Bizonyítvány iránti

K É R E L E M

 

Alulírott…………………………………………………………….., mint a …………………………(település) ………………………u., ………..sz. alatti ingatlanon egyszerű bejelentés alapján megvalósult épület építtetője(i), hatósági bizonyítvány iránti kérelmemmel fordulok(unk) a T. Hatósághoz.

Kérem, hogy számomra a ………………..….(település),……….. hrsz.-ú ingatlanon megvalósult épület felépítésének, bővítésének megtörténtét igazolni szíveskedjenek.

Építtető(k) postai címe:………………………………………………..

ÉTDR szám:………………………………………………………………….

 

mellékletek:   statisztikai adatlap

igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló nyilatkozat (amennyiben            szükséges)

 

 

 

Érd, 2017………………….                                   aláírás:……………………………..

tel.: