Hírek

Helyi önszerveződő közösségek támogatásának rendje

Tájékoztató

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2011.(XI.29.)  rendeletével döntött a helyi önszerveződő közösségek támogatásának rendjéről.

A községben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására az Önkormányzat féléves (éves) pályázati rendszere keretében kerül sor.

Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A pályázónak a megpályázott összeg legalább 10 %-ával önrészként –bizonyíthatóan- rendelkeznie kell, és ezt a pályázat benyújtásakor igazolnia kell.

A  benyújtásra kerülő Pályázati Adatlaphoz csatolni kell:

a)  egyesület, alapítvány és társadalmi szervezet esetében a bírósági bejegyzésről szóló végzés másolatát,alapszabályának, vagy működése egyéb alapdokumentumának másolatát;

b)            társadalmi szerveződés esetén képviselője nevét, címét, a befogadó egyesület / alapítvány / társadalmi szervezet részéről a bírósági bejegyzésről szóló végzés, alapszabály vagy működésére vonatkozó egyéb alapdokumentum másolatát, és a befogadó nyilatkozatot;

Valamennyi pályázónak mellékelnie kell:

az előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,

az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét.

A pályázati összeg kifizetésére támogatási szerződés alapján kerülhet sor.

Azonos időszakban egy pályázó több különböző témájú pályázatot is benyújthat.

A megállapított támogatást az önkormányzat a megjelölt időpontban banki átutalással vagy pénztári kifizetéssel teljesíti.

A közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával, valamint rövid szakmai értékeléssel teljesítendő (minimális terjedelem 1 oldal).

A pályázat beadásával kapcsolatos információ, valamint az adatlapok a Polgármesteri Hivatalban kérhetők.

A pályázat az Ügyfélszolgálaton 2 példányban adandó be (március 20-ig,) zárt borítékban „Társadalmi szervezet pályázata” megjelöléssel.

adatlap letöltése