Hírek

Adózási információk

 

Építményadó beszedési számla 11600006-00000000-10677302
Telekadó beszedési számla: 11600006-00000000-10677694
Helyi iparűzési adó 11600006-00000000-10677773
Bírság 11600006-00000000-10677807
Késedelmi pótlék 11600006-00000000-10677948
Gépjárműadó beszedési számla 11600006-00000000-10678059
Talajterhelési díj beszedési szla 11600006-00000000-13499211
Illetékbeszedési számla 11600006-00000000-13664976

Tisztelt Adózók!

2011. december 15-én a Képviselő-testület elfogadta az új helyi adó rendeletet, mely alapvetően a korábbi rendelet aktualizálása, megfelelve a jogszabályi változásoknak.

A rendeletbe új elemként bekerült a külterületi telkek adózása, melybe nem tartoznak bele a mezőgazdasági területek, ha a földhivatali nyilvántartásba aranykorona értékkel szerepelnek és ténylegesen mezőgazdasági célra hasznosítják (nem mezőgazdasági hasznosítás a gyommentesítő kaszálás).

Az adómértékek nem változtak, nem történt emelés. A kedvezmények és mentességek körében történtek azonban változások:

Csak a helyi iparűzési adó tekintetében nem adóalany a közhasznú, kiemelten közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság a többi helyi adó tekintetében igen.

Fontos, hogy kedvezményeket építményadóban csak Nagykovácsi Önkormányzat területére állandó lakosként bejelentett adózó vehet igénybe!

Építményadóban a 100 m2 lakás kedvezmény csak arra a lakásra vehető igénybe, melyben lakik az adózó, ha több lakása van Nagykovácsi területén a többi után nem adózhat kedvezményesen. Több tulajdonos esetében tulajdoni hányad arányában jár a 100 m2-es kedvezmény, akkor is ha megállapodás alapján adóznak. A 10 m2 bejelentett lakosonkénti kedvezmény csak akkor illeti meg adózót, ha 2012 január 01-én be vannak jelentve és a bejelentés időtartama eléri 274 napot.

Változott az iparűzési adóban a törvényi előírások miatt az adóalap meghatározás módja.

Az idegenforgalmi adó esetében is jelentős változás történt. Az idegenforgalmi adót, már nem csak vállalkozások keretében működő szállásadónak kell beszednie és megfizetnie, hanem mindenkinek, aki szálláshelyet vagy bármely más helyet díjért vagy ingyenesen átenged.

A változások miatt bevallási kötelezettség fogja terhelni az érintetteket, ezek a bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetők ill. a honlapról letölthetők lesznek 2012 január 10-től.

A behajtás során az ART felhatalmazása alapján alkalmazhatjuk a bírósági végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseiben foglaltakat.

Adózás 2011

Tájékoztatás

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2010. decemberi 9.-i ülésén módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A 2011. január 1.-től hatályba lépett változásokról, a 24/2010.(XII.13.) Kt. sz. rendelet hivatalos kihirdetésen túl, az alábbiakban is tájékoztatom Önöket: ( a részletekért kérem kattintson ide)