Hírek

Tájékoztatás az építési engedéllyel végzett építési tevékenységek elkészülte utáni tennivalókról lakóépületek esetében

Tájékoztatás az építési engedéllyel végzett építési tevékenységek elkészülte utáni tennivalókról lakóépületek esetében (használatba vétel tudomásul vétele)

Az építési engedély alapján építhető lakóépületek, lakóépület bővítések elkészülte után a használatba vétel tudomásul vételét kell kérelmezni a Budakeszi Építéshatóságtól. A kérelem benyújtása, és a hatóság részéről a tudomásul vétel az ÉTDR-en keresztül történik, így az erre irányuló eljárás megindítására a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban működő Építésügyi Szolgáltatási Pontban is lehetőség van.

A kérelem benyújtása az ÉTDR nyomtatványok segítségével történik. A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

 

Papír alapú építési napló esetén:

 • kérelem
 • illeték (illetékbélyegben, átutalva, vagy az ÉTDR fizetési rendszerén keresztül bankkártyával fizetve az Építésügyi Szolgáltatási Pontban)
 • Építési napló összesítő lapja
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
 • Átadás-átvételi nyilatkozat
 • Statisztikai adatlap
 • Kéményseprő megfelelőségi nyilatkozat

 

Elektronikus építési napló esetén:

 • kérelem
 • illeték (illetékbélyegben, átutalva, vagy az ÉTDR fizetési rendszerén keresztül bankkártyával fizetve az Építésügyi Szolgáltatási Pontban)
 • Statisztikai adatlap
 • Kéményseprő megfelelőségi nyilatkozat

 

A használatbavétel tudomásul vételére irányuló kérelem benyújtásáig a tevékenységre jogosultsággal rendelkező szakemberrel el kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát is (az épületek energetikai tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján).

Az elkészült épületről erre a tevékenységre jogosult földmérővel el kell készíttetni az épületfeltüntetési vázrajzot, amelyet a Földhivatali Osztályon záradékoltatni kell. A használatbavétel tudomásul vételére irányuló kérelem előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni.

A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ebben az esetben az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az építésügyi hatóság végzéssel, annak elektronikus úton történő megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.