Hírek

Közbeszerzés

Kivitelezői szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi „Öreg Iskola” átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében II. ütem B épület

Tovább olvasom »

Zöld Bicske Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződése

Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 2. módosítás Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 1. módosítás Zöld Bicske Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződése Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jegyzéke Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Járatterv Szakmai ajánlat Hulladék gyűjtési- szállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás nyújtása Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén   Tovább olvasom »

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013

  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. I.       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.. 3 1.     A Közbeszerzési Szabályzat célja. 3 2.     Értelmező rendelkezések. 3 3.     A Közbeszerzési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya. 3 4.     A Közbeszerzés alapelvei 4 5.     A közbeszerzés értékének meghatározása. 5 6.     A közbeszerzési eljárás fajtái 5 7.     A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje. 6 II.     A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK ... Tovább olvasom »

Közbeszerzési archívum

  KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt Az Ajánlatkérő, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 122.§ (7) bekezdés b) pontja alapján„Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda bővítése” megvalósításával kapcsolatos beruházásánál a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását alkalmazta. A projekt megvalósítása érdekében I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás beadási határideje, 2013. május 6. 10:00 óra volt, mely időpontig az ajánlatra felkért cégek részéről 3 ajánlat érkezett. ... Tovább olvasom »