Hírek

Civil szervezetek

Jelentkezési lap Civileknek

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

2094 Nagykovácsi, Séta u. 10.  http://www.bazisalapitvany.hu/ képviselő: Vajda Nóra

Adószám: 18150856-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0003379

Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti:

• A 12-25 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra.
• Fiatal tehetségeknek lehetőséget adni a bemutatkozásra.
• Klubdélutánok szervezését.
• Ifjúsági közösségi színtér létrehozását, kialakítását.
• Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését.
• A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is programokkal, táborozással.
• A határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatok megerősítését táborozással, közös rendezvényekkel.

Civilek Nagykovácsiért

Civilek Nagykovácsiért

2094 Nagykovácsi , Kaszáló u.11. képviselő: Deák József Adószám: 18659070-1-13 Nyilvántartási szám: 13-02-0006864

CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület

CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület

2094 Nagykovácsi , Kolozsvár tér 3. http://www.crosskovacsi.hu/ képviselő: Mátyus Attila

Adószám: 18687178-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0002804

Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 61. képviselő: Kiszelné Mohos Katalin

Adószám: 19177593-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0000032
Telefonszám: 26-555-034/105mellék

A Közalapítvány célja a létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében egy olyan rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely anyagi és természetbeni segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,
• munkanélkülieknek,
• a társadalom perifériájára szorult embereknek,
• hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekeknek, fiataloknak.

Környezet a Gyermekekért Alapítvány

Környezet a Gyermekekért Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 101. képviselő: Borbélyné Csiszár Andrea

Adószám: 19177469-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0000119

A helybéli gyermekek egészségének és a környezetének védelme, tehetséggondozás.

Alapítvány Nagykovácsiért

Alapítvány Nagykovácsiért

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 110. képviselő: Bárdos Iván

Adószám: 19179423-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0000143

A falu képének javítása, műemlékvédelem, idegennyelv-tanulás

LINUM Nemzetközi Tudományos és Művészeti Alapítvány

LINUM Nemzetközi Tudományos és Művészeti Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Lombos u. 3. http://www.linumfoundation.eu/ képviselő: Szomolányi Attila

Adószám: 18693070-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0002119

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE:

• Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, szellemi műhelyek, művészeti fesztiválok (zenei, színházi, tánc, képzőművészeti stb.) tervezése, lebonyolítása, ezekhez támogatás nyújtása, források szerzése pályázati úton.
• Kapcsolatteremtés és együttműködés hazai és nemzetközi tudományos és művészeti kezdeményezésekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
• Lehetőségek megteremtése és támogatás nyújtása ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli, illetve más országbeli fiatalok jobban megismerjék egymást, országaik hagyományait, különösen tudományos és művészeti életét, kulturális örökségét, mindezzel hozzájárulva az európai szellem gazdagításához.
• Helyi / lokális segítő szolgálat működtetése önkéntesek közreműködésével, az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.

 

Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület

Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület

2094 Nagykovácsi , Szent Anna u. 10. képviselő: Janits Béla

Adószám: 18707544-1-13 Nyilvántartási szám: 13-02-0003213

Nagykovácsi Harangszó Alapítvány

Nagykovácsi Harangszó Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Petőfi u. 19. Adószám: 19181448-1-13

A Nagykovácsi Regnum Marianum tevékenységének bemutatása – 2015

A helyi rászorultak támogatása, az azonos nevű kiadvány, az oktatás és nevelés, valamint az egyházközség támogatása.

Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport

Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport

2094 Nagykovácsi , Mátra u. 34. képviselő: Vajayné Horváth Orsolya

Nagykovácsi Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekjóléti Szolgálat

Nagykovácsi Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekjóléti Szolgálat

2094 Nagykovácsi , Kolozsvár u. 46. képviselő: Nagy Magdolna Adószám: 19186539-1-13 Nyilvántartási szám: 13-02-0001051

A nagycsaládosok érdekképviselete

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Dózsa Gy. u. 39. http://nagykovacsiovoda.hu/ képviselő: Mészáros Ágnes

Adószám: 18660331-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0000660

Nevelési, oktatási feltételek javítása, idegen-nyelv, tanítás támogatása, az oktatók szakmai továbbképzésének támogatása

Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület

Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület

2094 Nagykovácsi , Templom tér 2. http://www.solymok.hu/ Képviselő: Fodor Attila

Adószám: 18506800-2-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0006471

Nagykovácsi Széchényi Ödön Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Mentési Egyesület

Nagykovácsi Széchényi Ödön Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Mentési Egyesület

2094 Nagykovácsi , Kossuth Lajos u. 61. képviselő: Honti Zoltán

Adószám: 18686366-1-13

Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Rákóczi u. 56. képviselő: Dr. Zsigmond Lívia, Varga Róbert

Adószám: 18705638-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0002587

A református egyházközség működésének elősegítése. A Nagykovácsi Református Templom fenntartása, előkészület újabb templom építésére. Idős, támogatásra szoruló emberek segítése. Fiatalok tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítése.

Nagykovácsi Sport Egyesület

Nagykovácsi Sport Egyesület

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 61. képviselő: Tokody Zoltán

Adószám: 19178886-1-13 Nyilvántartási szám: 13-02-0001009

Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület

Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület

2094 Nagykovácsi , Telki út 3. http://www.nate.hu/ képviselő: Bárdos Zsuzsanna

Adószám: 18704211-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0003973

Természeti értékek védelme. Környezetvédelem nevelés, tanácsadás. Gyermekeknek és az ifjúságnak a természet szeretetére való nevelése, ehhez programok szervezése.

Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület

Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület

2094 Nagykovácsi , Cseresznye u. 6. http://www.nuse.hu/ képviselő: Lukátsy Zoltán

Adószám: 18056068-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0005831

Labdarúgó utánpótlás nevelés, sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Mátra u. 35. http://nkwo.hu/ képviselő: Varga Mária

Adószám: 19178783-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0000309

Waldorf eszmeiségre épülő óvoda létrehozása, működtetés, a módszer fejlesztése és terjesztése.

VIRÁGOS PARK EGYESÜLET

VIRÁGOS PARK EGYESÜLET

Cím:2094 Nagykovácsi Árvácska utca 9.

Kapcsolattartó: Manjate Félix  30/210-1334 fema@t-online.hu

Az Egyesület kiemelt célja, a Nagykovácsi Virágos sétány és Muskátli utca sarkán lévő közterület gondozása, szükséges karbantartási munkák elvégzése, szabadidőpark kialakítása. Kiemelt érdek a helyi értékek fokozott védelme, és a helyi közösség erősítése, emellett az igények felkeltése a közösségi programok szervezése iránt, ehhez a pénzeszközök biztosítása és a közösségi élet kibontakoztatása.

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

2094 Nagykovácsi , Virágos sétány 68.

Bemutatkozás

képviselő: Gáspár Kornélia, Gát Anna

Adószám: 18668205-1-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0001100

Nagykovácsi és környékén élő fiatalok zenei tanulása, tehetséges növendékek felkutatása, felkarolása, a zenei kultúra fellendítése, koncertek, előadások, táborok szervezése.

Nagykovácsi Alkotó Művészek Egyesülete

Nagykovácsi Alkotó Művészek Egyesülete

2094 Nagykovácsi , Kolozsvár u. 72/A. képviselő: Oberfrank Pál

Adószám: 18702958-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0003854

Kulturális, művészeti tevékenység tevékenység.

Országos Karitasz Helyi Csoportja

Országos Karitasz Helyi Csoportja

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. Képviselő: Réthy Mária

Pink Bolero Egyesület – a mellrák ellen

Pink Bolero Egyesület – a mellrák ellen

2094 Nagykovácsi, Pók u. 52/a. Képviselő: Bálintné Pataki Aranka

VIZSLA Egészség, Sport és Környezettudatos Egyesület Nagykovácsi Sportkör

egyesület képviselője: Hegedűs Zoltán (20) 390 1668

vizslase@gmail.com, z.hegedus52@gmail.com

székhely: 1122 Budapest,  Hajnóczy u.5.

adószáma:18407835-1-43

bírósági bejegyzés száma: 01-02-0015059

Zsíroshegyi Kilátások Egyesület

Zsíroshegyi Kilátások Egyesület

2094 Nagykovácsi , Mecsek u. 10. http://zsiroshegyi.hu/ képviselő: Máriási Lilla

Adószám: 18720899-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0004804

Nagykovácsi Zsíroshegy infrastrukturális és kulturális fejlesztésének előmozdítása. A közbiztonság javítására lépéseket tenni, tömegközlekedés fejlesztésére, a közösségi rekreációs és sport lehetőségek bővítése.