Hírek

Tájékoztatás az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek elkészülte utáni tennivalókról

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet (300 m² alatti hasznos alapterületű, vagy legfeljebb 300 m² hasznos alapterületűre bővített lakóépületek) a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni az építésfelügyeleti hatóságtól. A kiállított hatósági bizonyítványt a hatóság feltölti az elektronikus építési naplóba.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet az ÉTDR-ben kell benyújtani, ügyfélkapus regisztrációval online, vagy a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Szolgáltatási Pontjában, az ÉTDR kérelmi nyomtatványok segítségével (www.nagykovacsi.hu/nyomtatványok/építés/ÉTDR kérelmi nyomtatványok), a szükséges mellékletek csatolásával, amelyek a következők:

ha az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.1. mellékletében meghatározott díj* megfizetésének igazolása,

– statisztikai adatlap (a honlapról az építés menüpont alatt szintén letölthető).

 

Az elkészült épületről erre a tevékenységre jogosult földmérővel el kell készíttetni az épületfeltüntetési vázrajzot, amelyet a Földhivatali Osztályon történt záradékolás után az OÉNY-be (Országos Építésügyi Nyilvántartás) fel kell tölteni. A záradékolt vázrajz és a hatósági bizonyítvány csatolásával lehet beadni a Földhivatali Osztályra a kérelmet az elkészült épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. Ez az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. (3) bekezdés b) pontja alapján kötelezettség („Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak… a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.”)

 

A tevékenységre jogosultsággal rendelkező szakemberrel el kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát is (az épületek energetikai tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján).

 

Az e-építési napló készenlétét az építésfelügyeleti hatóság megszünteti az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően. Az e-építési napló készenlétének megszüntetését követően az e-építési naplóba dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód.

*1. melléklet az 1997. évi LXXVIII. törvényhez (Étv.)

  A B
A bejelentéstől számított évek száma Fizetendő igazgatási      szolgáltatási díj
0–3         díjmentes
3–4         200 000 forint
4–5         400 000 forint
5–6         600 000 forint
6–7         800 000 forint
7–8         1 000 000 forint
8–9         1 200 000 forint
9–10         1 400 000 forint