Hírek

Igazgatás

 

Igazgatási és szociális eljárással kapcsolatos ügyek

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Kérelem vendéglátó egységek éjszakai, alkalmi nyitva tartásához

Nagykovácsi ipari tevékenységet folytató telepeinek nyilvántartása

Ebösszeíró adatlap 2015

Behajtási engedély kérelem nyomtatvány

Kérelem lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez: Letöltés

Kérelem üzletműködési engedély kiadásához: Letöltés

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás bejelentése

BEJELENTÉS kiskereskedelmi üzlet nyitvatartási idejének változásáról

NYILATKOZAT működési engedély, nyilvántartásba vételről szóló igazolás leadásáról

BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem vagy Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban

KÉRELEM óvodai nevelésben való részvételének felmentése tárgyában

KÉRELEM Babakelengye támogatás megállapítására

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem ápolási támogatásra

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – fűtési támogatásra –

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – Gyermekétkeztetési díjkedvezményre –

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásra –

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – Közüzemi díj (áram) támogatásra –

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – táborozási támogatásra –

Települési támogatás megállapítása iránti kérelem – Víz- és csatorna alapdíj kompenzációra –

Kérelem fakivágáshoz: Letöltés

72 órás, ingyenes – közterület használatához – magánszemélyek részére Letöltés

Anyakönyvi Hivatal

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

SZL_felvételi_adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

SZL felvételi adatlap külföldön_élő_magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

 

Pályázati adatlap civil szervezetek számára: Letöltés