Hírek

A csatornahálózat kiépítésének menete a rákötésig

Előkészületi munkák

Mielőtt egy utcában megkezdődnek a csatornaépítési  munkálatok, a Kivitelező kiértesíti a lakókat a kivitelezés megkezdéséről, tervezett idejéről, a kivitelezés előtt néhány nappal.  ( Nagykovácsi Nagyközség honlapján megtekinthető a kivitelezési időszakra vonatkozó ütemterv, utcára lebontva. A hetente aktualizált áttekintő helyszínrajzon feltüntetésre kerülnek a kivitelezéssel érintett utcák, illetve a lakosság részére fenntartott közlekedési útvonalak). Az értesítés után a helyi munkacsoport vezetője egyeztet az ingatlantulajdonosokkal, vagy azok meghatalmazottjával a bekötés pontos helyéről, melyről egyszerűsített jegyzőkönyvet vesznek fel. A bekötési pont, azaz a házi bekötőcsatorna, a telekhatáron belül  maximum egy méterre kerül kialakításra. A bekötőcsatorna elhelyezkedésének meghatározásánál figyelembe veszi a kivitelező az ingatlanra már korábban kiépített többi közmű (gáz, víz, stb.) helyzetét is a védőtávolságok betartásának érdekében.

A geodéta kijelöli az utcai szennyvízcsatorna gerincvezeték nyomvonalát . A csatornaépítés során forgalomkorlátozások léphetnek életbe a kivitelezéssel érintett utcákban, illetve azok környezetében. ( Megjegyezni kívánjuk, hogy a határidő betartása érdekében egyszerre 8-9 munkacsoport dolgozik egyidejűleg a csatornahálózat fejlesztéssel érintett területen) .

Szennyvízcsatorna építés

A meglévő közművek helyzetének feltárással történő meghatározása után megkezdődhet a szennyvízcsatorna építése, melynek első fázisa a szilárd burkolatú utak nyomvonalon történő felbontása, illetve egyidejűleg a megfelelő munkaárok kialakítása. Az ágyazat elkészítése után történik a csatornacső fektetése megadott lejtéseknek megfelelően.  A szintezett vezeték megfelelő beágyazása után történik a munkaárok visszatöltése, réteges tömörítése, kiszoruló föld elszállítása, a terület rendezése, az út ideiglenes helyreállítása.

Utómunkák

A csatornafektetés után azonban még nem ér véget a kivitelezés.

A vezetéképítési munkák után következnek a különböző ellenőrző vizsgálatok. Ezek arra szolgálnak, hogy az építés során keletkezett esetleges hibák felszínre kerüljenek. Ilyen például a nyomáspróba (nyomott csatorna esetén), vagy a víztartás próba (gravitációs csatorna esetén). Ezzel például a szivárgási problémák szűrhetők ki.

A víztartási próbát követően, (cca. 1 hónap ), a kitisztított csatornában  ipari kamerás vizsgálatot végeznek el. (Ezzel kimutathatóak például a kötési hibák.)

Amennyiben egyik vizsgálat sem jelez hibát, és ezek dokumentálása is megtörtént , akkor következhet az út sávos helyreállítása az eredeti pályaszerkezetnek megfelelően.

Egy utcában a munkálatok a gerincvezeték hosszúságtól függően így 2-2,5 hónapot is igényelhetnek.

Megjegyzés

Amikor a csatornafektetési munkálatok elkészülnek az utcában, akkor még nem engedélyezett a rákötés!

Arról, hogy az ingatlantulajdonosok mikor köthetik össze a telken belüli vezetékhálózatot az utcán kiépített gerincvezetékkel,  Nagykovácsi Polgármesteri Hivatala értesítést küld.

Ennek előfeltétele a DMRV Zrt. által jóváhagyott terv alapján kiépített telken belüli szennyvízhálózat , melyet a tulajdonosnak kell elvégeznie.