Hírek

Pályázatok összefoglalója 2007-2013

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok, Kedves Érdeklődők!

2015-ben fordulóponthoz érkeztünk az Európai Unió, illetve a Magyar Kormány első pályázati ciklusa tekintetében, a 2007-2014 közötti projektfinanszírozási időszak zárása zajlik jelenleg, ami azt jelenti, 2015. év végéig valamennyi pályázat pénzügyi elszámolásának, a kötelező vagy vállalt projektelemek teljesítésének, valamint az Irányító Hatóság(ok) által a felsoroltakról  kiadott záró határozatok kiadásának meg kell történnie.

NAGYKOVÁCSI életében az elmúlt időszak különösen jelentős volt, mert megragadtunk szinte minden olyan pályázati lehetőséget, amely során akár a korábbi terveket, akár az új álmokat meg lehetett valósítani, jelszó annyi volt, pályázni kell! Sokszor persze a meghirdetett projektcsomagok nem tűntek életszerűnek egy kistelepülés viszonylatában, ilyenkor komoly előkészítő munkára volt szükség ahhoz, hogy a felhívások „találkozzanak” a tervekkel úgy, hogy a legfontosabb cél, a hosszútávú, praktikus, takarékos működés, használat is megvalósuljon, vagyis egy-egy épület vagy intézmény belakható legyen, a szabadtérre kijöjjenek az emberek, az utak járhatók legyenek, vagy egy adott rendszer működjön. Talán sokan nem tudják, de a pályázatokon való indulásnak egyik alapfeltétele a megfelelő önrész biztosítása, valamint a folyamatos likvidítási képesség, hiszen még a 100%-os projektek esetében is utólag kapják meg a pályázók az igényelt összegeket, azokat is csak az előírt pénzügyi teljesítések elszámolása után egy igen szigorú rendszer keretein belül.

Ennek megfelelően a nagykovácsi pályázatok önrészének fedezete a lakosság és a helyben működő vállalkozások adójának köszönhető, tehát Önöknek! Ennek alapján állt elő napjainkra az a helyzet, hogy eddig közel 20 pályázat valósult meg, így épülhetett egy új Bölcsőde, amely idén nyáron megnyitja kapuit a legkisebbek előtt Lenvirág néven, a kinőtt két régi tagóvoda 3-ra bővült, vagyis megépült a Kaszáló utcai óvoda, miközben kibővült és megújult a Dózsa utcai ovi, a Száva utcai épület kisebb korszerűsítésen ment át, az épület energetikai fejlesztése pedig egy mostani minisztériumi pályázat esetén valósulhat meg. Természetesen az eszközök, felszerelések cseréjére, bővítésére is szükség volt, amit a pályázatokon belül, mint plusz lehetőség ragadtunk meg. Valamint szakmai támogatás is nyerhető volt, ennek keretében az óvodapedagógusok a kompetencia alapú oktatás alapjait, módszereit sajátíthatták el, majd alkalmazhatták a tagóvodákban.

A kicsik mellett lehetőség volt a nagyobb korosztályt megcélzó fejlesztésekre is, a Nagykovácsi Általános Iskola esetében gyakorlatilag „szakadatlan” fejlesztések valósulnak meg, az energetikai korszerűsítés során a nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre, illetve a tornaterem tetőrész fedésére került sor. Ezt követően nyílt meg az energia felhasználás költséghatékonyabb megoldásait támogató pályázat, amelynek során került beépítésre két biomassza alapú kazán, illetve napelemek telepítése, segítve az épületegyüttes takarékos energiaellátását. Várépítő pályázat néven indult egy olyan fejlesztés, amely során belső burkolatok cseréjét támogatták, így tantermek, a titkárság és a szülői váró újulhatott meg. Szintén hosszú várakozás után nyílt lehetőség az iskolai sportpálya felújítására. Jelenleg pedig az Iskola bővítése kezdődött el, így idén átadásra kerül egy megnövelt alapterületű étkező a felújított melegítő konyhával, illetve egyidőben a megnövekedett iskoláskorú gyermeklétszám miatt lehetőség nyílik 2 új tanterem kialakítására is.

Folytatva a sort, és talán ezzel kellett volna kezdeni a felsorolást, a legtöbb lakos, látogató, fiatal és idős vette birtokba a település ékességét, a főteret, a Tisza István teret, amelynek legfontosabb célja a projekt nevében is megfogalmazódott, vagyis hogy egy közösségi tér valósuljon meg, amely teret ad programoknak, találkozóknak, ünnepi megemlékezéseknek, vagy egész egyszerűen a mindennapi találkozásoknak.

Speciális, egyedinek mondható az a határon átnyúló pályázat, amelyet Inkubátorház néven ismert meg a közösség, és amely során lehetőség nyílt a Könyvtár melletti Öregiskola régen várt felújítására is, emellett azonban az ingatlan hátsó részén egy új épület is megépült, amely elsősorban a kezdő (mezőgazdasági profilú) vállalkozásoknak nyújt lehetőséget iroda bérlésére, tájékozódásra gazdasági, pénzügyi, jogi területen elsősorban, segítve ezzel piacra jutásukat. Határon átnyúló, amelynek lényege, hogy egy szlovákiai vállalkozással összefogva valósult meg a projekt, a két partner a saját településén valósította meg beruházását, miközben a kölcsönösség elve is érvényesül, vagyis mindkét fél szolgáltatásai nyitva állnak a szlovák és magyar vállalkozások előtt.

Ha kissé kitekintünk, és a központtól távolabb nézünk a „hegyoldalakra”, örömmel mondhatjuk, hogy a domborzati viszonyokból adódóan szükségszerű felszíni víz elvezetése is jelentős településrészen valósult meg napjainkra. Vis Major pályázatok keretében van lehetőség az utcák és az árkok károsodásának helyreállítására, amelynek benyújtására minden évben újra és újra sor kerül.

Itt kell megemlítenünk a „kisebb” projekteket is, mint a TÁMOP és ÁROP néven jelzett szervezetfejlesztő pályázatok, melyek elsődleges célja ugyan a Polgármesteri Hivatalon belül megvalósítható fejlesztések voltak –mint pl. az ügyfélszolgálat vagy a belső projektmenedzsment képzése-, de kézzel fogható eszközbeszerzésekre is sor került a támogatásokból, így bővült az informatikai rendszer, computerek, laptopok, nyomtatók kerültek beszerzésre, egy új „Digirat szoftver” segíti a jegyzőkönyv-vezetők munkáját, illetve egy korszerű térinformatikai rendszer is működik Nagykovácsiban, könnyítve ezzel a nyilvántartási rendszert.

Összefoglalva: valamennyi fenti pályázat lezárása (megvalósítása) megtörtént, a korábbi projektek fenntartási időszakban vannak, vagyis általában 5 évig jelentéseket kell benyújtani a megfelelő használatról, fenntartásról, amelyet időközönként a megvalósulási helyszíneken ellenőriznek is. A napjainkban záruló beruházások – Óvoda, Bölcsőde, Inkubátorház, ÁROP – kapcsán pedig technikai feladatok maradtak, mint a záró elszámolások és beszámolók benyújtása, majd elfogadása a Hatóság részéről, így az utolsó, még bent lévő támogatási összegek kiutalása. Ezzel az említett projektek is a fenntartási időszakba lépnek át. Büszkén mondhatjuk az összes résztvevő kollégával egyetemben, hogy a lehívható pénzeket megkaptuk és megkapjuk, és még a legenyhébb szankciót megelőző figyelmeztetés sem érkezett az elmúlt pályázati periódus során.

Legújabb nyertes projektünk a tavaly szeptemberben benyújtott LED-es pályázat, amely során Nagykovácsi teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítésére kerül sor a nyár folyamán.

Végül, de nem utolsósorban a mindenkit érintő Csatorna beruházás, amelynek előzménye egy elnyert, a tervezését támogató pályázat volt, önmagában közel 30 Millió Forintos támogatási összeggel, majd ezután került benyújtásra a nagy pályázat, közel 1.5 Milliárd Ft összköltségvetéssel. A helyszín egyrészt az É-i településrész, a Zsíroshegyen 838 ingatlan kerül be a csatorna-hálózatba, illetve a Fővárosig kiépül egy új szennyvíz főgyűjtő-, központi szennyvízátemelő-, és szennyvíznyomócső rendszer. A finanszírozás nagyon magas, közel 95 %-os, illetve mindkét pályázathoz nyertünk önerő támogatást is. Belátható, hogy egy ilyen volumenű fejlesztés ezzel az ingatlanszámmal nem lenne megvalósítható, bármennyire jól gazdálkodik a település.

E két utóbbi, műszaki jellegű pályázat tehát jelenleg folyamatban van, reméljük hasonló sikerek könyvelhetők el mindkettő végén. Mindehhez és a jövőbeni projektekhez kívánok a (külső és belső) résztvevőknek és az érintetteknek, vagyis a teljes lakosságnak (magunknak) sok sikert!

Szabó Bernadett (pályázati referens)