Hírek

Csatornázással érintett utak

Tisztelt Lakosok!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata rendszeresen nyomon követi a csatornamunkálatokkal érintett utcák állapotát a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében. A kivitelező Zso-via Konzorciumot a kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételétől számítva 60 hónap időtartamú jótállási kötelezettség terheli, amely kötelezettség bankgaranciával is megerősítésre került.  Az elmúlt napokban tapasztalható hóolvadást és esőzéseket követően a Polgármesteri Hivatal munkatársai a kivitelezővel együtt ismételten felmérték a csatornázással érintett utak állapotát, különös tekintettel azon szakaszokra, amelyekre nézve a Lakosság bejelentéssel élt. A kivitelező a holnapi nap folyamán megkezdi az utak állapotának javítását, sármentesítését. Addig is szíves türelmüket kérjük.
Az utak állapotának vizsgálata és helyreállítása folyamatos, és a továbbiakban is köszönettel vesszük bejelentéseiket.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Információ Nagykovácsi Nagyközség szennyvízcsatorna építéssel érintett útszakaszairól – Konszolidációs folyamatról