Hírek

“Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között:
– a válságban lévő emberek és családok;
– a munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

Kedves Nagykovácsi Lakosok!

Kérjük, amennyiben lehetősége van, ajánlja fel adójának 1 %-át, hogy minél több családnak tudjunk segíteni, örömet szerezni!

ADÓSZÁM: 19177593-1-13

A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma

10200823-22221915-00000000

Az alapítvány több, mint két évtizede támogatja azon nehéz sorsú Nagykovácsi családokat, akiknek anyagi helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt gondot okoz a mindennapi megélhetéshez szükséges anyagi eszközök előteremtése, a közműszámlák kifizetése vagy gyermekeik ellátása.
Az alapítvány célkitűzései között szerepel a rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely a rászorulók részére anyagi és természetbeni segítséget nyújt. Igyekszik segíteni a társadalom perifériájára szorult emberek és a hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek, fiatalok helyzetén, valamint a válságban lévő családokon és azokon, akik önhibájukon kívül váltak munkanélküliekké.

   A Kuratórium nevében köszönjük a felajánlásokat,

Kiszelné Mohos Katalin
kuratóriumi elnök