Hírek

Tájékoztatás a megváltozott behajtási rendről

 

Tájékoztatás a megváltozott behajtási rendről

A Képviselő-testület elfogadta a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) számú rendeletét, amely október 1-től lépett hatályba.

A rendelet célja az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetté vált Nagykovácsi teljes belterülete, kivéve a Nagykovácsi út és Kossuth Lajos utca a Tisza István térrel bezárólag. Ezt a zóna területére bevezető útszakaszoknál új táblák jelzik.

 

Ezen kívül mindkét irányból 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára tilos a behajtás a Diófa utcába, valamint a Nagykovácsi Általános Iskola melletti parkolón keresztül a Nagyszénás utcára átvezető névtelen egyirányú utcába.

A rendelet vonatkozik minden járműre, járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a súlykorlátozási zónától függően 3,5 vagy 7,5 tonnát meghaladja. A súlykorlátozással érintett önkormányzati utakra a megengedett össztömeg feletti gépjárművel behajtani csak az Önkormányzat által kiadott közútkezelői engedély birtokában lehet. A behajtási engedély rendszámhoz kötve a kérelemben meghatározott napra, illetve 1 éves időtartamra szólhat. Az engedély díjköteles, az alábbi táblázat szerint.

 

Napi behajtási engedély térítési díja

Össztömeg díj
3,5 tonnától – 7,49 tonnáig

(ez az össztömeg kizárólag a 3,5 tonna feletti behajtási tilalom esetében számítható)

250 Ft/tonna
7,5 tonnától – 12 tonnáig 300 Ft/tonna
12,01 tonnától – 25 tonnáig 400 Ft/tonna
25,01 tonnától – 40 tonnáig 500 Ft/tonna

 

Éves behajtási engedély térítési díja

Összsúly díj
7,5 tonnától – 12 tonnáig 40.000 Ft/gépjármű
12,01 tonnától – 25 tonnáig 50.000 Ft/gépjármű
25,01 tonnától – 40 tonnáig 60.000 Ft/gépjármű

 

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget veszi alapul.

A Nagykovácsiban székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi vállalkozók a közúthasználat tárgyévre vonatkozó éves díjából továbbra is 50%-os kedvezményre jogosultak, ha nincsen helyi adótartozásuk.

 

A forgalmi rend érvényesítésére, és a behajtási engedélyben meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére a rendőrség, és a közterület-felügyelő jogosultak. Amennyiben a behajtási engedélyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy annak tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre vonatkozó szabályok  szerint megtéríteni.

Az engedély nélküli behajtás közlekedési szabályszegésnek minősül, és 30.000 Ft összegű helyszíni bírság kiszabását vonja maga után. Kérünk minden építtetőt, szállítmányozó vállalkozót, hogy a zónában csak érvényes behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű közlekedjen.