Hírek

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2094 Nagykovácsi,
Kaszáló utca 16-18.
Dózsa György utca 39.
Száva utca 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskolai óvodapedagógusi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 0630/352-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1006/2017 valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabó Orsolya, Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Béren kívüli juttatások: utazási költség térítés, cafetéria, munkaruha, munkacipő és egyéb juttatások
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.