Hírek

Pályázat településüzemeltetési szakreferens munkakör betöltésére

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
településüzemeltetési szakreferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Az intézménynél folyó településüzemeltetési (településtisztaság, zöldterület kezelés) és intézményüzemeltetési feladatok műszaki, illetve szakirányú meghatározása, a végrehajtás megszervezése koordinálása, ellenőrzése.

– Községi Temető, általános iskolai tálaló konyha, sportlétesítmények, játszóterek, önkormányzati bérbe adott ingatlanok üzemeltetése.

– A közfoglalkoztatási program szervezése, koordinálása és ellenőrzése. Lakossági panaszkezelés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Cselekvőképesség,
Bűntettlen előélet,
Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Helyismeret
Költségvetési intézményben, település-üzemeltetési területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Végzettséget, valamint egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők azt megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kántor Ágnes nyújt, a 06 30/190-9313 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2017, valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési szakreferens.

vagy

•         Elektronikus úton Kántor Ágnes részére a kantor.agnes@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Kántor Ágnes, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Közigállás – 2017. augusztus 7.

•         Nagykovácsi honlapján – 2017. augusztus 7.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.