Hírek

MEGHÍVÓ: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2015. október 22. (csütörtök) 17.00 órakor

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

 

Napirend előtt:

Beszámoló

  • lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • a folyamatban lévő jogügyletekről
  • a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Nyílt ülés:

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: EÜB, OKB, PB, ÜB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: ÜB, PB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB, PB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: OKB, PB

 

Előterjesztő: Fodor Attila képviselő
Tárgyalja: OKB, PB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: OKB, PB

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető

 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

 

Zárt ülés:

12.Helyi Választási Bizottsági tag választása – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés később kerül kiküldésre.

 

Nagykovácsi, 2015. október 15.

 

Kiszelné Mohos Katalin
        polgármester