Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2016. október 20. (csütörtök) 17 óra

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1.Döntés a Kispatak Óvoda 2015-2016. nevelési évi nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról E – 86

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
            Tárgyalja: OKB

2. Szociális szolgáltatástervezési koncepció, szociális feladat-ellátási szerződés jóváhagyása E – 91

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

3.A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 7. sz. módosításának jóváhagyása E – 87

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

4.Döntés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való részvételről E – 90

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: PB

5.Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 88

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

Zárt ülés:

6.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Cseh Tibor közötti polgári peres eljárással kapcsolatos döntés E – 89

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB

7.Döntés Nagykovácsi Ady Endre utca 51-53. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos területrendezés ügyében E – 92

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2016. október 12.

 

              Kiszelné Mohos Katalin
                      polgármester