Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2016. november 17. (csütörtök) 17 óra

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

MELLÉKLET

E – 100
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB

 2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása

MELLÉKLET

E – 105
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB

3. A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 98

MELLÉKLET

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

4. Döntés 2017. évi likvidhitel-keret igénybevételéről E – 101

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: PB

5. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év munkatervének jóváhagyása E – 97

MELLÉKLET

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

 6. Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyásáról E – 106

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: PB

 7.Ortopéd szakorvos helyiség-bérleti kérelme E – 102

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: PB

 Zárt ülés:

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2017. évi fordulójának elbírálása E – 104

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB-EÜB

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázatok benyújtásának határidejét 2016. november 15-re módosította, ezért az előterjesztést később küldjük ki.

 9. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Z-118/2016. (X. 20.) határozata módosításáról E – 103

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2016. november 9.

 

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                       polgármester