Hírek

Önkormányzat

Nagykovácsi Önkormányzat

A Helyi Választási Bizottság hétfő esti ülésén polgármester- és képviselő-jelöltek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről határozott.

Kialakult a jelöltek névsora A Helyi Választási Bizottság hétfő esti ülésén polgármester- és képviselő-jelöltek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről határozott. Megállapította, hogy minden induló, aki a jelölő íveket felvette teljesítette a jelöltséghez szükséges jogszabályi feltételeket és kellő számú érvényes aláírást gyűjtött. Ennek megfelelően Nagykovácsiban 5 polgármester-jelölt, 32 képviselő-jelölt és 4 német nemzetiségi képviselő-jelölt van. A HVB kisorsolta, hogy a ... Tovább olvasom »

A Helyi Választási Bizottság határozatai

 10/2014.(IX.04.) számú HVB határozat     Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ Helyi Választási Bizottság nyilvános ülésére

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Az ülés helye: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2014. szeptember 8. hétfő, 18.00 óra Napirend: Döntés polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek és települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek nyilvántartásba vételéről A nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon való sorrendjének sorsolása Egyebek.   Nagykovácsi, 2014. szeptember 5.     Csernusné Balzó Tamara Nagykovácsi HVB Elnöke sk. Tovább olvasom »

NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Stratégiával kapcsolatos véleményeket szeptember 11-ig az epites@nagykovacsi.hu e-mail címre várjuk. Személyes megtekintés a főépítészi irodában. FEJLŐDÉS A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL NAGYKOVÁCSI EMBERI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉK  NAGYKOVÁCSI PROBLÉMATÉRKÉP HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ          Tovább olvasom »

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL  I. Ajánlások számának megállapítása A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án közleményben állapította meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. E szerint a polgármester-jelöltnek 171, a képviselő-jelöltnek 57 érvényes ajánlást kell összegyűjtenie. II. Ajánlóív igénylés 1.) Jelölő szervezetek polgármester- és képviselő-jelöltjei Az NVB/TVB ... Tovább olvasom »

NAGYKOVÁCSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy NAGYKOVÁCSI Polgármesterjelölt állításához 171 fő Egyéni listás jelölt állításához 57 fő választópolgár ajánlása szükséges. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási ... Tovább olvasom »

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÁSHOZ KÖTŐDŐ HATÁRNAPOKRÓL

A helyi önkormányzati választásokra 2014. október 12. napján kerül sor. A választópolgárok augusztus 25-ig kapják meg a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak. Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette ... Tovább olvasom »

2014 októberi önkormányzati választáshoz készült határozatok

KÖRZETLEÍRÓ LISTA Tovább olvasom »

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN NAGYKOVÁCSIBAN

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a tervezett fejlesztések finanszírozásának elősegítése érdekében döntött az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. Táncsics M. utca 5. Hrsz:731/1 ingatlan  731,1 beépítési előírások     Tulajdoni lap Az Ófalu központjában, a patakparton – az egykori piactéren – lévő telket az önkormányzat három részre osztotta. A Kolozsvár tér felöli ingatlanok (731/2,3) értékesítése megtörtént, de a Táncsics Mihály ... Tovább olvasom »

EP-választás eredménye Nagykovácsiban

Választás – május 25. Nagykovácsi választópolgárai ismét az országos átlagot messze meghaladó mértékben gyakorolták alapvető jogukat az európai parlamenti képviselők választásán. A szavazás rendkívüli eseményektől mentesen, rendben lezajlott. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagjainak, a Helyi választási Iroda és a NATÜ kft. munkatársainak, akik a szavazás lebonyolításában közreműködtek. Közreadom a helyi részletes választási eredményeket, ... Tovább olvasom »