Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye:Vállalkozói Inkubátorház (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2016. február 25. (csütörtök) 17.00 órakor

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

Napirend előtt:

Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról
 • tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolásáról

Nyílt ülés:

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző, Perlaki Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja: OKB, PB, EÜB, ÜB

MELLÉKLET

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: OKB, PB, EÜB, ÜB

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a kegyeleti eljárásról E – 14
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: PB, ÜB

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat – HÉSz – módosítása E – 8
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása, valamint az úthálózat fejlesztésével kapcsolatos elvi döntés E – 20
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: PB

 

 1. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti terve E – 19
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Kántor Ágnes ügyvezető
Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

 1. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője prémiumkövetelményeinek megállapítása E – 16
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata E – 13
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

MELLÉKLET

Zárt ülés:

 1. A 2094 Nagykovácsi 731/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Táncsics utca 5. szám alatti ingatlan eladási árának meghatározására vonatkozó 27/2014. (III. 13.) sz. határozat módosítása E – 17
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2016. évi szabadságolási ütemterve E – 15

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

 

Nagykovácsi, 2016. február 17.

 

Kiszelné Mohos Katalin
       polgármester