Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (Kossuth u. 78.) Időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 17 óra

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

            (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:                2016. december 15. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:

Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása E – 110

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB

 

 1. Döntés illetményalap emeléséről E – 118

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

 

 1. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról E – 122

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

 

 1. Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása E – 112

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

 

 

 1. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 109

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

            Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

Módosító indítvány 5.napirendhez 

 1. Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről E – 119

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

módosító indítvány 6. napirendhez 

 1. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről és a településüzemeltetési közfeladatok intézményi formában történő ellátásáról E – 125

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

Módositó indítvány 7. napirendhez

Módosító indítvány 7. napirendhezPB

Módosító indítvány 7. napirendhezPM

 

 1. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 2017-2032 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról, valamint a DMRV Zrt-vel kötendő kiegészítő megállapodás aláírásáról

E – 123

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző, Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

 

 1. Döntés Esztergom Város Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról E – 111

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 108

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 116

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása E – 107

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

MELLÉKLET

 

 

 

 1. Nagykovácsi Kulturális Stratégiája 2017-2021 elfogadása E – 124

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

MELLÉKLET

 

 1. A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és a módosító okirat elfogadása E – 117

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kormányzati funkcióinak felülvizsgálata E – 114

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett mb. aljegyző

Tárgyalja: ÜB

 

 1. Döntés a Száva utcai negyedik orvosi rendelő bérleti díjáról E – 115

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

Módosító indítvány 16. napirendhez

 1. Döntés a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződéseiről E – 113

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

 

 1. Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonba kerülő üzlethelyiség bérleti díjáról E – 120

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

MELLÉKLET

 

Zárt ülés:

 

 1. Elvi döntés a Pythagoras ’94 kft. kérelméről a Nagykovácsi Hrsz: 2629 ingatlan tekintetében E – 121, ZÁRT ülés

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2016. december 7.

 

 

 

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester