Hírek

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja: 2015. december 17. (csütörtök) 17.00 órakor

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R E

Napirend előtt:

Írásbeli beszámoló

  • a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • a folyamatban lévő jogügyletekről
  • a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Nyílt ülés:

 1.A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az Önkormányzat által kötött vagyonkezelési szerződés, együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés felülvizsgálata E – 159

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB

2.A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása E – 161

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB

3. Javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására; határozat 2016. évi likvidhitel igénybevételéről E – 156

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

4.Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 151

Előterjesztő: Papp István jegyző
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: PB

5.Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata E – 152

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB

6. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének elfogadása E – 148

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

7. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 149

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

8. Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításainak elfogadására és a Társulás Budakörnyéki Natúrparkhoz való csatlakozására E – 154

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

9. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása E – 150

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: ÜB

10.A Zsíroshegyi út és a Virágos sétány közötti gyalogosút létesítésével kapcsolatos ingatlanrendezés E – 142

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

11. Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban E – 153

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

12. Elvi döntés a Nagykovácsi út melletti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) fejlesztésének támogatásáról E – 158

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Zárt ülés:

13. Lakás kiürítése iránti per megindításáról és a 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan hasznosításáról E – 155 – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja: PB, ÜB

14. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének PE-01128//2014. számú állásfoglalásával kapcsolatos kifogás – E – 157 – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

15. Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett egyezségi ajánlata – E – 160

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett
Tárgyalja: PB

 

Nagykovácsi, 2015. december 9.

 

Kiszelné Mohos Katalin
         polgármester