Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2017. október 19-i nyílt ülésére

MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2017. október 19. (csütörtök) 17 óra  

Napirend előtt:
Írásbeli

 • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
 • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

 1. A környezetvédelemről szóló rendelet megalkotása E – 120
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
  Tárgyalja: OKB, ÜB
  1.előterjesztés melléklete
 2. Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 113
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: Papp István jegyző
  Tárgyalja: ÜB
 3. Döntés a Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2017/2018. évi munkatervének elfogadásáról E – 114
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
  Tárgyalja: OKB
  3.előterjesztés mell.NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA BESZÁMOLÓJA 2016-17
  3.előterjesztés mell.NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA MUNKATERV 2017-18
 4. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 117
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
  Tárgyalja: PB
  4.előterjesztés melléklete DMRV levél1
  4.előterjesztés melléklete DMRV levél2
  4.előterjesztés melléklete_GFT_szennyvíz
  4.előterjesztés melléklete_GFT_víz
 5. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) módosítása a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola 920/117 hrsz. területe és a 0125/10 hrsz. földút közötti területre c. tervdokumentáció Partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról E – 119
  Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész
  Tárgyalja: PB
  5.előterjesztés melléklete áll.főépítészi eljárás tervdok. 08. Partnerségire
  5.előterjesztés melléklete Amerikai Iskola HÉSz- Partnerségi vélem. és tervezői válasz.
 6. Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása E – 112
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
  Tárgyalja: EÜB
  6.előterjesztés melléklete gyermekorvos kérelem
 7. Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról E – 118
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
  Tárgyalja: PB, OKB
  7.előterjesztés melléklete
 8. Döntés a DMRV Zrt-vel kötendő használati díjra vonatkozó megállapodásról E – 121
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
  Tárgyalja: PB
  Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

Zárt ülés:

 1. Döntés a Kurt Ismail által képviselt Rolitext Kft. ingatlanvásárlási és ingatlanbérleti kérelméről E – 116
  Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
  Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
  Tárgyalja: PB
 2. A 2017. évi dr. Schmidt Imre ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálása E – 115
  Előterjesztő: Bíráló Bizottság
  Előadó: Kiszelné Mohos Katalin polgármester, a bizottság elnöke
  Tárgyalja: Bíráló bizottság

Nagykovácsi, 2017. október 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester