Hírek

Új nemzedék – új bölcsődei intézmény létesítése Nagykovácsiban

2014. június 13.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata több mint 145 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 161 millió forintos összköltségvetésű beruházás keretében új bölcsőde kialakítására kerül sor.

„Legnagyobb kincsünk, erőnk a legifjabb generációkban rejlik!” – e gondolat jegyében zajlik a KMOP-4.5.2-11-2012-0028, „Új bölcsődei intézménylétesítés c. projekt megvalósítása.

Az Európai Unió a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében több mint 145 millió forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette Nagykovácsit. A projekt 2014.06.06-2015.02.20. között kerül megvalósításra.

A projekt keretein belül Nagykovácsiban, a Kaszáló u. 12-14. szám alatt új építésű, kétszobás, 24 férőhelyes bölcsőde kialakítására kerül sor. Az új intézmény kialakítása a teljes körű akadálymentesítés figyelembevételével, a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek létesítésével valósul meg, továbbá a legmodernebb energetikai szabványoknak is megfelel az épület. Az épület megépítésén kívül a projekt része a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök, bútorok, berendezések beszerzése mind a gyermekek (pl. udvari játékok), mind a dolgozók (informatikai és kommunikációs eszközök) számára.

Az intézmény oly módon kerül kialakításra, hogy alkalmas legyen hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására.

A projekt alapvető célja új bölcsődei intézmény és a bölcsődei szolgáltatás létesítése Nagykovácsiban, felszámolva ezzel a szolgáltatáshiányos állapotot, megteremtve az új szolgáltatás infrastruktúráját. Célunk ezen túlmenően, hogy a nagykovácsi bölcsődés gyermekek a lehető legszínvonalasabb körülmények között nevelkedhessenek.

Az első lépés egy ember életében a szülőktől való elszakadás, a felnőtté válás útján bölcsődés korban kezdődik. Ekkor kerül ki először a gyermek – ha csak részlegesen is – a szülők állandó gondoskodása és felügyelete alól. Ez az „esemény” minden gyermek lelkiállapotát igénybe veszi valamilyen mértékben. Ezért látnak el kiemelten fontos feladatot a gyermekekre felügyelő dajkák. Viszont az ő munkájuk minősége mellett legalább ilyen fontosak a körülmények, ahol nap mint nap dolgozniuk kell. Hiszen hivatásukat ők is csak megfelelő körülmények között tudják ellátni és a gyermekek fejlődése szintén csak megfelelő körülmények között garantálható. Kuriózum, hogy az ő igényeiket, szempontjaikat figyelembe véve, a jogszabályi előírásokat betartva kerül megépítésre az új bölcsődei intézmény.

 

Az új bölcsődei intézmény alapkőletétele 2014. június 15-én történik meg.

Helyszín: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos út 61.
06-26-555-009; info@nagykovácsi.hu
Közreműködő Szervezet: Pro Régió unio1