Hírek

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Telefonok:csalad

06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)

06-30/ 964-9616 (Szarvas Katalin)

Mentálhigiénés tanácsadás:

06-30/610-4275

(Móriczné Pribenszky Csilla)

 

Ügyfélfogadási időpontok:

hétfő és szerda: 12-16 óra között

kedd és csütörtök: 9-13 óra között

 

Családlátogatás, ügyintézés, környezettanulmány:

hétfő és szerda: 8-12 óra között

kedd és csütörtök: 12-16 óra között

Tevékenységeink:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése és utógondozása.
 • Konfliktuskezelés, mediáció, mely vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
 • Gyermekvédelmi észlelő – jelzőrendszer működtetése.
 • Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése.
 • Fejlesztő pedagógiai szolgáltatások, komplex mozgásfejlesztés, felzárkóztatás, a nyári szünetben pótvizsgára felkészítés.
 • Tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról.
 • Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadáskeretében segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konfliktusok rendezéséhez (pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, mediáció keretében).
 • A közös munka során családgondozó kollégáink tájékoztatást, információt, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújtanak a rászorulók részére a szociális, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhetőségéről (címek, telefonszámok, és nyomtatványok) és igénylésének módjáról.

 

A családsegítés és gyermekjólét valamennyi szolgáltatása ingyenes. Tájékoztatjuk leendő ügyfeleinket, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően TAJ szám alapú nyilvántartást vezetünk, ezért kérjük, első megkeresésük alkalmával hozzák magukkal TAJ kártyájukat.

 

A Házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az ellátás keretében gondoskodik
– azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,

azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,

azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak

azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtást?
– A szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, telefonon vagy a Pók utca 58. szám alatt ügyeleti időben nyújtható be.
– Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

 

A szolgálat központi telephelye:

2083 Solymár, Templom tér 8/b

Telefonszám: (30) 474-38-02
Intézményvezető: Szelicsánné Szajáni Piroska

 

 

2016 január elsejétől országosan átalakult a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. Kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyeken működő családsegítő és gyermekjóléti központok, mely intézményekkel a települési szolgálatoknak folyamatos együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége van. Nagykovácsi a budakeszi Híd Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz tartozik.

 

A budakeszi Híd Családsegítő Központnál az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a nagykovácsi lakosok:

 • jogász általi jogi tanácsadás (elsősorban válás, gyermekelhelyezés, gyermektartási, ill. egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás ügyekben)
 • pszichológusi tanácsadás, valamint a gyermekek szüleinek támogatása tanácsokkal a gyermeknevelésben, problémáik megoldásában.
 • szabadidős programok (nyári napközi, főzőklub, kirándulás, táboroztatás, stb.)
 • kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyermek számára minél konfliktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel. A szoláltatás igénybe vételének feltétele hatósági (gyámhivatal, bíróság) felkérés.
 • készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a gyermek ne maradjon segítség, illetve ellátás nélkül. Telefon: 06-20- 243-03-23

 

Híd Budakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:

 1. Budakeszi, Fő út 103.

Tel/fax: (23) 451-147

Tel:       (23) 454-080

e-mail: hid.budakeszi@gmail.com