Hírek

Dokumentumok

Bejelentés az ebtartásról Letöltés

Igénybejelentés közérdekü adat megismeréséreLetöltés

 

Igazgatási és szociális eljárással kapcsolatos ügyek

Kérelem lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez: Letöltés

Kérelem üzletműködési engedély kiadásához: Letöltés

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentés Letöltés

KÉRELEM Babakelengye támogatás megállapítására

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY megállapítása iránti kérelem

TŰZIFA TÁMOGATÁS megállapítása iránti kérelem

Víz- és csatorna készenléti díj támogatás

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Kérelem lakásfenntartási támogatás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Kérelem gyermekintézményi étkezési díjkedvezmény megállapításához

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem fakivágáshoz: Letöltés

72 órás, ingyenes – közterület használatához – magánszemélyek részére Letöltés

Anyakönyvi Hivatal

–       házassági anyakönyvi kivonat kérelem

–       házasságkötés helyszíne

–       házasságkötéshez tájékoztató

–       kérelem hivatali munkaidőn tartandó házasságkötéshez

Építési, műszaki és környezetvédelmi ügyek

Kútfúrási engedély kérelem Letöltés

Tájékoztatás illetékről: Letöltés

ÉTDR kivitelezés előzetes bejelentés Letöltés

ÉTDR Kérelmi nyomtatványok Letöltés

Fellebezési jogról való lemondó nyilatkozat Letöltés

Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez Letöltés

Ügyfélkérelem Budakeszi Letöltés

Építési napló összesítő lapja Letöltés

Statisztikai adatlap használatba vételhez Letöltés

Elektronikus kapcsolattartás bejelentése Letöltés

Településképi bejelentési eljárás Letöltés

Településképi véleményezési eljárás Letöltés

Rendelet a tájékoztatásról és szakmai konzultációról Letöltés

Tervtanácsi rendelet Letöltés

Tervtanácsi kérelem Letöltés

Közterület használati engedély kérelem: Letöltés

Burkolatbontási kérelem: Letöltés

Környezetvédelmi Program: Letöltés

Duna Vértes Köze Megvalósíthatósági Tanulmány Projektösszefoglaló: Letöltés

Hulladékgazdálkodási Terv: Letöltés

 

 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK

Nagykovácsi Településszerkezeti Terv: Letöltés

Nagykovácsi Településszerkezeti Terv leírás: Letöltés

Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzata egységes szerkezetben: Letöltés
Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzatának Övezeti melléklete “A” rész: Letöltés
Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzatának Övezeti melléklete “B” rész: Letöltés
Nagykovácsi Szabályozási tervek.

Letöltés Szt1

Letöltés Szt2

Letöltés Szt3

Letöltés Szt4

Letöltés Szt5

Letöltés Szt6

Letöltés Szt7

Letöltés Szt8

Letöltés Szt9

Civil szervezetek pályázatai

Pályázati adatlap civil szervezetek számára: Letöltés