Hírek

Arculati kézikönyv

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2017. (IX. 21.) számú határozatával elfogadta Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvét, mely innen tölthető le.

Györgyi Zoltán
főépítész

 

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Elkészült Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvének véleményezési dokumentációja, ami megküldésre került az eljárásban közreműködő államigazgatási szervezeteknek, és a partnereknek.

A véleményezési dokumentáció itt tekinthető meg.

Györgyi Zoltán
főépítész

 

TISZTELT NAGYKOVÁCSI LAKOSOK!

Egy új törvénynek köszönhetően a közeljövőben minden nagykovácsi lakosnak lehetősége nyílik arra, hogy hozzájáruljon településünk új építési, településképi arculati szabályozásának megalkotásához.

Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét. Az új jogszabályi környezetben a településeknek október elejéig el kell készíteniük az un. Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK), valamint meg kell alkotni a Helyi Településképi Rendeletet (HTR).

A törvény előírja a rendeletalkotás széles körű társadalmasítását, amelynek Nagykovácsi Önkormányzata örömmel tesz eleget, mert hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell óvnunk, jövőjét közösen érdemes alakítanunk.

Ezért felkérjük Nagykovácsi lakosságát, hogy épített környezetünkkel kapcsolatos véleményüket, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetükben található példaértékűnek, vagy kedvezőtlennek ítélt épületek, építmények – pl. kerítések – vagy akár egyes részletmegoldások fotóit 2017. március 31-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. Várjuk továbbá javaslataikat a kézikönyvben meghatározandó, és a rendeletben szabályozásra kerülő, három típusú – védett, meghatározó, általános/egyéb – területegységek lehatárolására.

Nagykovácsi új településképi szabályozását a tavasz folyamán a beérkezett javaslatok, vélemények figyelembe vételével készítjük el.

Véleményüket és a fényképeket elektronikus úton is eljuttathatják a telepuleskep@nagykovacsi.hu elektronikus levelezési címre, illetve – a várhatóan nagy fájlméretek miatt – feltölthetik a http://archiv.nagykovacsi.hu/2017/03/fotok-feltoltese/ elektronikus tárhelyre is.

Az új törvényről, a TAK és a HTR részleteiről további információkat találhatnak az alábbi linken: http://archiv.nagykovacsi.hu/category/telepulesfejlesztes/arculatikezikonyv.

Aktív közreműködésüket előre is köszönve:

Kiszelné Mohos Katalin                 Györgyi Zoltán

polgármester                                    főépítész

Korszerű építésügy – Minőségi építészet ME előadás

TAK_Útmutató

Nagykovácsi térkép

TAK Magyarszéphely

 Nagykovacsi TAK 0713