Hírek

Havi archívumok: június 2017

Hőségriasztás!

Értesítés a II. fokú hőségriasztás meghosszabbításáról Tovább olvasom »

Közmeghallgatás 2017. – Prezentációk

Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évben megvalósult, illetve 2017. évben folyamatban lévő pályázatairól és beruházásairól Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2017. június 26-i rendkívüli ülésére

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E MEGHÍVÓ   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülésére   Az ülés helye:         Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár (2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.) Időpontja:                2017. június 26. (hétfő) 8 óra 30 perc A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének indoka: a Magyar Államkincstár a Nagykovácsi ... Tovább olvasom »

Helyi Választási Iroda közleménye

Törvényszéki végzés helyi népszavazással kapcsolatban Tovább olvasom »

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalától érkezett megkeresés Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban Tovább olvasom »

Felhívás házszámot jelző táblák kihelyezéséről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. (IV.30.) Kt. sz., a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendeletében az alábbiakról rendelkezett: § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. (2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, ... Tovább olvasom »

NAV sajtóközlemény

A sajtóközlemény itt olvasható. Tovább olvasom »

Tájékoztató forgalomtechnikai feladatok kivetelezéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a közlekedés biztonságának növelése érdekében forgalomtechnikai feladatok kivitelezését rendelte meg. Ennek keretében júniusban sor kerül a Kossuth Lajos utcán és a Tisza István téren található két-két gyalogos-átkelőhely újrafestésére, valamint július végéig a Sport utca – Bánya utca – Nagyszénás utca – Keskeny köz kereszteződés forgalombiztonsági fejlesztésére, útburkolati jelek felfestésével, közlekedési táblák kihelyezésével. ... Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ Közmeghallgatásra

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 22-én (csütörtökön) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78.) Napirend: 1. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség 2016. évi zárszámadásáról és 2017. évi költségvetéséről, a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a Képviselő-testület tevékenységéről Előadó: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 2.Tájékoztató a Településképi rendelet előkészítésének megindításáról Előadó: Györgyi Zoltán főépítész 3.Egyebek Nagykovácsi, ... Tovább olvasom »

HIRDETMÉNY Nagykovácsi Nagyközség területén készülő Településképi rendeletről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát, a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3.§ alapján, Nagykovácsi területére készülő Településképi rendeletre vonatkozóan. A Településképi rendelettel kapcsolatban Nagykovácsi ... Tovább olvasom »