Hírek

MEGHÍVÓ Közmeghallgatásra

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete

2017. június 22-én (csütörtökön) 17 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart

Az ülés helye: Vállalkozói Inkubátorház

(2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 78.)

Napirend:

1. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség 2016. évi zárszámadásáról és 2017. évi költségvetéséről, a folyamatban lévő beruházásokról, valamint a Képviselő-testület tevékenységéről

Előadó: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

2.Tájékoztató a Településképi rendelet előkészítésének megindításáról

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

3.Egyebek

Nagykovácsi, 2017. június 14.                                                                                        

     Kiszelné Mohos Katalin

       polgármester