Hírek

Kihirdetett rendeletek 2017 – 2018

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2017. (XII. 18) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelete a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017.  (V. 02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mellékletek: Kispatak Óvoda Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Önkormányzat Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Összesítő táblázatok_2016

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

1. melléklet , 2. melléklet , 3. melléklet , 4. melléklet , 5. melléklet , 6. melléklet , 7. melléklet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 27/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017.  (I. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet , 2. melléklet , 3. melléklet , 4. melléklet , 5. melléklet , 6. melléklet , 7. melléklet