Hírek

Pályázat civil szervezetek 2018. évi támogatására

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2018. évi támogatására.

A támogatás forrása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) számú rendeletének egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül sora, 6 millió Ft keretösszeggel.

Pályázati támogatás a társadalmi szervezet tevékenységével összefüggő programokra, illetve működésre nyújtható 2018. január 1- 2018. december 31-ig terjedő időszakra.

A pályázatot „Civil pályázat 2018.” megnevezéssel személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61.), vagy postai úton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának címezve, 2018. április 9. 16 óráig.

A pályázati kiírás, a benyújtáshoz szükséges adatlap, valamint az elszámolási összesítő letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető.

A pályázat elbírálásának határideje 2018. április 26.

A pályázati kiírásról részletes tájékoztatást a 26/555-034/104 mellék telefonszámon, illetve az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen keresztül Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.

adatlap_2018   pénzügyi elszámolás_2018