Hírek

Hivatali Elérhetőségek

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek elérhetősége
POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI 06-26-389-127,  389-327,  389-566,  555-009, 555-034, 555-035,  555-124
mobil: 30-466-7419, 30-555-0140                                    FAX: 26-389-724
 
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály
Telefonszám: 06 26 389 127
Név
 E-mail cím
Telefonszámmellék
dr. Visnyay Noémi
osztályvezető
 
visnyay.noemi@nagykovacsi.hu
 
131
Györgyi Zoltán
főépítész
 
gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu
 
129
Hegyvári Csaba
településmérnök
 
hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu 
 
118
Karajzné Illinger Enikő
településmérnök
 
illinger.eniko@nagykovacsi.hu
 
116
Ludányi Csaba
településmérnök
ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 
 
130
Diczházi Attila
pályázati referens
 
diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 
 
132
Tóthné Halász Hedvig
Építési Szolgáltató Pont
 
tothne.hedvig@nagykovacsi.hu
 
117
Hatósági és Szervezési Osztály
Telefonszám: 06 26 555 034
Név
E-mail cím
Telefonszámmellék
Grégerné Papp Ildikó
osztályvezető
 
papp.ildiko@nagykovacsi.hu
 
104
Fábos Lajosné
polgármesteri titkárnő, anyakönyvvezető
 
fabos.eva@nagykovacsi.hu
 
105
Frankné Mocsári Enikő
személyügyi ügyintéző
 
frank.eniko@nagykovacsi.hu
 
126
Grubitsné Szabó Beáta
igazgatási ügyintéző
 
szabo.beata@nagykovacsi.hu
 
101
Kissné Szalay Erzsébet
testületi referens
 
szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu
 
106
Pataki Ildikó
intézményi és civil referens
 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu
 
101
Dénes-Szatmári Anita
ügyfélszolgálati ügyintéző
 
szatmari.anita@nagykovacsi.hu
 
103
dr. Zakály Erzsébet
szociális ügyintéző
 
zakaly.erzsebet@nagykovacsi.hu
 
120
Sultán-Halkó Andrea ügyfélszolgálati ügyintéző, hagyatéki ügyintéző halko.andrea@nagykovacsi.hu  110
Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Telefonszám: 06 26 555 035
Név
E-mail cím
Telefonszámmellék
Perlaki Zoltán
osztályvezető
 
perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu
 
124
Balázsi Krisztián
adóügyi ügyintéző
 
ado@nagykovacsi.hu
 
123
Baráthné Nagy Judit
pénzügyi ügyintéző
 
barath.judit@nagykovacsi.hu
 
109
Csáki Ágnes
adóügyi ügyintéző
 
ado@nagykovacsi.hu
 
115
Dervalics Lászlóné
adóügyi ügyintéző, anyakönyvvezető
 
ado@nagykovacsi.hu
 
108
Pappné Molnár Afrodité
pénzügyi ügyintéző
 
molnar.afrodite@nagykovacsi.hu
 
102
Virágh Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
 
viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu
 
133
könyvelő
 
119