Hírek

MEGHÍVÓ a Képviselő-testület 2018. március 22-i ülésére

MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:
2018. március 22. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:
Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 35
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB, ÜB
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 36
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB, ÜB

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről E – 44
Előterjesztő: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

4. Döntés a 2018. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 40
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB
melléklet

5.Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolója E – 38
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
melléklet

6.Döntés az Öregiskola Közösségi Ház terembérleti díjairól E – 37
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB, PB

7. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatáráról, az óvoda 2018/2019. nevelési év beiratkozási rendjéről, az indítható csoportok számának meghatározásáról E – 39
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
melléklet

8.A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása E – 42
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
melléklet

9.Döntés a Zsíroshegyi Kilátások Egyesület által, a Nagykovácsi 2160 hrsz. alatti területen kialakított és üzemeltetett játszótér és sportpálya önkormányzati birtokbavételéről és az ehhez szükséges intézkedések megtételéről E – 43
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Visnyay Noémi osztályvezető
Tárgyalja: PB

10. A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása E – 34
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Tárgyalja: ÜB

Zárt ülés:
11.Döntés a 2094 Nagykovácsi Kerekhegyi út 2576 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlan (456 m2, kivett beépítetlen terület) értékesítéséről E – 41
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Nagykovácsi, 2018. március 14.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester