Hírek

Gyakran ismételt kérdések

Gyakori kérdések

 

 • Hány telket érint a beruházás?

A beruházás során 838 ingatlan kerül csatornázásra. Emellett 5+3 db átemelő,  és 11104. jelű országút alatt cca 3 km nyomott szv. vezeték  kerül kialakításra.

 • Mikor kezdődnek a munkálatok, hány csapat fog dolgozni a településen?

Március 23-án kezdődnek a munkálatok. Összesen 8 csapat tevékenykedi a Zsíros-hegy különböző területein.

 • Mikor fejezik be a munkát?

A projekt véghatárideje 2015. november 15. A kivitelező mindent megtesz, hogy a munkálatokat mielőbb befejezze.

 • Meddig lehet rácsatlakozni a hálózatra?

Az adott szakasz átadását követő 1 éven belül – minden ingatlan-tulajdonos – köteles rákötni a hálózatra. Aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, annak környezetterhelési díjat kell fizetnie.

 • Mennyi a csatlakozási díj?

A csatorna fejlesztési díja kb. 50.000 forint. Aki már korábban befizette a háttérfejlesztési hozzájárulást, annak ez az összeg levonásra kerül. Fontos a befizetés igazolása csekkel, átutalási bizonylattal, stb.

 • Mikor történnek a házi bekötések?

A gerincvezeték kiépítésével egyidejűleg viszik be a házi bekötő csonkot, melynek helyét a telek tulajdonosával egyeztetve határozzák meg.

 • A kivitelező végzi a házi bekötéseket is?

A kivitelező csak a kerítéstől egy méterre vállalja a kiállást. A ház hálózatra történő rákötése a tulajdonos feladata, kötelezettsége, költsége. DMRV engedélyeztetési költség 1700,- + 5000,- kiszállási díj. Ha több lakos összefog az utcában, akkor az kiszállási díjat elengedik.

 • Mikor lehet rákötni a hálózatra?

Csak akkor lehet rákötni a kész hálózatra, mikor a kivitelező engedélyezi azt. Amennyiben korábban ráköt bármelyik ingatlan a csatornára, úgy az egész munkálatot leállítják és jelentős többletköltséget számláznak a beruházónak. Az illegálisan rákötött bekötéseket kamerás felvétellel fel tudjuk deríteni és a költségeket a tulajdonosra terheljük.

 • Mekkora lesz az akna és milyen mélyre kell elhelyezni? Aknán belül meg lehet-e oldani a szintkülönbséget?

A telek oldali akna kialakítását a DMRV, mint üzemeltető előírása szerint átm. 200-as csőből kell megoldani, a szintkülönbségeket egyedileg, telkenként kell megoldani. ( a bekötőcsonk általában a terepszinttől cca 2 m mélységben van)

 • Hol lesznek a depók, telephelyek? Szállítási útvonalak merre futnak? Este hogy jut haza a lakosság?

A központi depóniahely a kivitelező telephelyén lesz. Ezen kívül 3 helyen ideiglenes depóniahelyet biztosítunk a kivitelezőnek. A munkavégzést a kivitelező  napi szakaszokra bontja ami azt jelenti, hogy a lakosság hazatérésének idejére (17-18 óra) a csőfektetési és munkaárok betemetési munkákat elvégzi. A fő szállítási útvonal az Ady E. u.

 • Mi legyen azokkal az épületekkel, ahol nincs bevezetve a víz?

Amennyiben az ingatlan ivóvízbekötéssel rendelkezik a csatorna rákötés kötelező, függetlenül attól, hogy az épületbe be van-e vezetve a víz. Ha a telken nincs vízbekötés, akkor is elkészül a beállás, ledugózva.

 • Van-e költség különbség a nyaraló és lakó ingatlanok között?

Nincs

 • Pinceszintről, hogy jön ki a csatorna, ha magasabban van az akna?

Házi szennyvíz átemelő beépítésével, de ez nem része a beruházásnak, a csatornázási köztelezettség a csak a fő-/vezér-/földszintre vonatkozik

 • Hogyan történik az útfelületek helyreállítása?

Kivitelezői szerződésben foglaltak alapján helyreállítás az eredeti állapotnak megfelelően történik.

 • Mi lesz az érintett területeken lévő fák sorsa?

A tervezésnél a meglévő növényzet megtartására törekedtek és mivel a csatorna jórészt a közutak tengelyében kerül lefektetésre ott viszonylag kevés fa áll. A tűzifa méretű faanyagot az önkormányzatnak le kell adni.

 • A Nagykovácsi út lezárása mikor várható? Mivel kell számolni a közlekedőknek?

2015 április 6-tól szakaszonként

 • Mit tesz az Önkormányzat a közbiztonság megerősítéséért?

Fokozott közterület felügyelői és körzeti megbízotti jelenlét.

 • Tartják-e határidőket? Ha van csúzsás miből adódott?

Úgy gondoljuk a határidő tekintetében az Északi területen jól állunk. A mai nappal bezárólag (2015. április 27.) a gravitációs csatornaszakaszok, több mint 15%-a  elkészült, illetve folyamatosan végezzük a minősítési munkákat is.

A főgyűjtő vezeték építése 2015. április 28-29.-én kezdődik az „Amerikai Iskola” előtti gravitációs szakaszon. A fakivágások megtörténtek. Várhatóan ugyan ezen időpontban indul az NY-NK-2, fő utat nem érintő szakaszának kivitelezése (Ady-liget).

 • Készült-e új határidős térkép vagy a márciusi van érvényben?

Minden héten frissül a munkálatokat bemutató határidős térkép. A térkép aktuális változata minden hétfőn felkerül a település honlapjára.

 • Történt-e valamilyen említésre méltó esemény az eddigi munkák során?

A vártnál (talajmechanikai szakvélemény) több a sziklával érintett terület, melyet csak törőfejjel lehet bontani (pl: Kálvária sétány).  A ZSO-VIA Közős Ajánlattevők felkészülten állnak a feladat megoldásához, így egyelőre véghatáridőhöz képest lemaradást nem okozott a felmerült probléma. Régészeti-, illetve tűzszerészeti „lelet” az eddig érintett területeken nem került elő.

 • Az ügyfélszolgálati irodát milyen kérdésekkel keresik meg?

Házi bekötő vezetékek egyeztetésével, illetve a gerincvezeték építési időpontjával kapcsolatban keresik fel irodánkat. A forgalom napi 3-5 ügyfél. Ezen kívül sokan telefonon érdeklődnek műszaki kollégáinknál.

Az építéssel összefüggő, közvetlen panasz ügyfélszolgálatunkhoz nem érkezett.

 • Mikortól várható a főút lezárása?

A főutat érintő szakasz várhatóan május második felében kerül építésre. Első ütemben a Remeteszőlőst érintő szakaszon várható útlezárás.

 • Milyen módon biztosítja a kivitelező a munkaterületeket? Biztosított-e a település lakosainak testi épsége?

A kivitelező napközben a közvetlen munkaterületet zárja le. A napi tevékenység befejeztével megnyitja az adott utcaszakaszt. Az aknákat ideiglenesen beton fedlapokkal zárják le, illetve körül is szalagozzák. Hangsúlyozzuk, hogy a csatornaszakasz lefektetésével nem ér véget a kivitelezés, mivel ezek után következik a minősítés (víztartás, ipari kamerás vizsgálat). Sikeres minősítés után várható az utak eredeti állapotának helyreállítása. Ez várhatóan 1-2 hónapot vesz igénybe.

 • Hétvégén is dolgoznak a kivitelezők? A hétvégi munkavégzéshez rendelkeznek minden engedéllyel?

Hétvégén is dolgoznak a kivitelezők, de inkább csak a szombati napokon.

Szombatokon 16 óráig nem szükséges külön engedély a munkavégzéshez a 3/2002-es helyi rendelet szerint. Vasárnapi munkavégzéshez egyeztetni kell a műszaki ellenőrrel és az Önkormányzattal. Eddig egyszer történt vasárnapi munkavégzés, ebben az esetben az engedélyt megkapták a kivitelezők. A jövőben nem lesz jellemző a vasárnapi munkavégzés.

 • Hogyan befolyásolják a csatorna munkálatok a település élővilágát? A munkálatok után a kivitelező helyreállítja-e a növényzetben okozott károkat?

A munkálatok során szükség lesz fák kivágására, de minden esetben csak azokat a fákat vágják ki a kivitelezők, amelyek beleesnek a nyomvonalba.

Ezek kivágása és a munkálatok utáni újratelepítés szerepel a beruházás költségvetésében.

 • A kivitelező megjelöli a lehetséges kerülő utakat egy-egy útszakasz lezárásakor?

Minden hétfőn felkerül a település honlapjára az adott heti ütemterv, melyben az aktuális lezárások mellett a lehetséges kerülő utak is szerepelnek.

 • Mi történt az Amerikai iskola előtti fákkal?

A csatorna beruházás kapcsán az Amerikai Iskola előtti területen – ami az iskola ingatlanához tartozik – kerül lefektetésre a település összes szennyvizét elvezető gravitációs gerincvezeték, valamint az átemelő telep ellátását szolgáló vízvezeték. Ezeknek a legszűkebben történő elhelyezéséhez 1,0-1,2 m széles és 2,4-3,1 m mély munkaárok kialakítása szükséges.

Az Amerikai  Iskola I. ütemének építésekor a parkoló mellett juharfasort telepítettek, melyből néhány egyed sajnos kipusztult, és a sportpályák előtti területre – III. ütem – már nem is került.

A Nagykovácsi bekötőút mellett álló, több mint 40 éve telepített nyárfasor állapota sajnálatos módon rendkívül leromlott, az elmúlt aszályos évben jórészük már ki sem hajtott, jeges és szeles időben komoly veszélyeztetést jelentett az autóforgalomra.

A fent ismertetett mélyépítési munkák oly mértékben veszélyeztetnék az amúgy is jórészt kikorhadt fasort – hiszen az árkot az egészséges juharfáktól minél távolabb kell létesíteni –, hogy azok már életveszélyessé válhattak volna. Mindezek alapján a korábbi önkormányzati vezetés a beruházás keretén belül, pályázati finanszírozással – megrendelői követelményként – előírta a nyárfák kivágását, természetesen fapótlással együtt.

Így az összesen 50 db csemetével, a juharfasor kiegészítésre, kipótlásra kerül az iskola teljes hosszában fajtaazonos Acer Platanoides (Korai juhar) minimum kétszer iskolázott, minimum 18-20 cm törzskerületű egyedekkel, továbbá ilyen méretű Tilia cordata (Kislevelű hárs) fák kerülnek még elültetésre a településen több helyen is.