Hírek

Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése

Közcsatornára történő rácsatlakozás

Közcsatornára történő rácsatlakozás   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP 1.2.0/09-11-2013-0015. azonosítószámú, „Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósította a Zsíroshegy II. ütem szennyvízhálózattal történő ellátását, mely során 838 ingatlan részére biztosítva lett a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetősége.   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. (II.25) számú önkormányzati rendeletében meghatározta egy lakóegységre vonatkoztatva a közművesítési hozzájárulás összegét, mely 27.000,-Ft+Áfa (34.290 Ft) mértékű.   ... Tovább olvasom »

Közcsatornára történő rácsatlakozás

Ezúton tájékoztatjuk a Zsíroshegyalja településrészen, a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 számú projekt keretében közcsatorna hálózattal érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy az érintett ingatlan vonatkozásában elrendelt, közcsatornára történő rácsatlakozás rendeletben megállapított határideje 2016. december 31-én lejár. Amennyiben az érintett ingatlan csatornahálózatra történő csatlakoztatása a fenti határnapig nem történik meg, úgy 2017. január 1-től talajterhelési díj alanyává válik. A talajterhelési díj alapja az érintett ingatlanon elhasznált ... Tovább olvasom »

Tájékoztatás úthelyreállításról

A csatornaberuházás kivitelezője forgalomkorlátozással járható út helyreállítási munkálatokat végez az alábbi időpontokban és helyeken: – 2016. július 18-án Mátra utcai kanyar aszfalt javítása, -2016. július 19. napjától 2016. július 26. napjáig Turista út aszfaltozási munkái. Tovább olvasom »

Zsíroshegyalja településrész közművesítési hozzájárulás

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. ( II.25) számú önkormányzati rendeletében döntött a Zsíroshegyalja településrész 838 ingatlanának közművesítési hozzájárulásáról. A hozzájárulás mértéke egy lakóegységre vonatkoztatva 27.000,-Ft+Áfa (34.290 Ft). A közművesítési hozzájárulásra vonatkozóan az érintetteknek kérelmet kell benyújtani. A kérelemnyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető illetve jelen tájékoztató mellékleteként letölthető. A kérelmezőként kizárólag az ingatlan tulajdonosa illetve meghatalmazottja ... Tovább olvasom »

Csatornázással érintett utak

Tisztelt Lakosok! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata rendszeresen nyomon követi a csatornamunkálatokkal érintett utcák állapotát a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében. A kivitelező Zso-via Konzorciumot a kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételétől számítva 60 hónap időtartamú jótállási kötelezettség terheli, amely kötelezettség bankgaranciával is megerősítésre került.  Az elmúlt napokban tapasztalható hóolvadást és esőzéseket követően a Polgármesteri Hivatal munkatársai a kivitelezővel együtt ismételten felmérték a csatornázással érintett utak ... Tovább olvasom »

Információ Nagykovácsi Nagyközség szennyvízcsatorna építéssel érintett útszakaszairól – Konszolidációs folyamatról

A csatorna beruházás megvalósulását követően, minden utca az eredeti állapotnak megfelelően került helyreállításra. Minden csatornázással érintett útszakasz esetében a munkálatok befejezése után konszolidációs folyamattal kell számolni, amely 3-6 hónapot jelent. Ebben az időszakban a talaj típusától függően további talajmozgások mehetnek végbe az aszfalt alatt. Az aszfalt rugalmas pályaszerkezetnek minősül, ezért érzékenyen reagál a konszolidációs folyamatokból eredő talajmozgásokra. A kötött talajú, ... Tovább olvasom »

Helyreigazítás

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Önkormányzat! A 2015. december 1. és december 6. közötti időszakban Nagykovácsi Nagyközség Zsíros-hegy településrészén kiosztásra került két különböző szórólap a KEOP 1.2.0/09-11-2013-0015 kódjelű, „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan,  „Szennyvízbekötések elkészítésének eljárásrendje” és „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése befejeződött” címmel. A szóróanyagokban tördelési hibák szerepelnek, melyekért a szórólapok szállítója, az Arkánum X Kft. és annak alvállalkozója vállalja a teljes ... Tovább olvasom »

A környezetvédelemről a csatornaépítés közben is gondoskodunk

Tisztelt Lakosság! A csatornázási projekt által érintett területeken a környezetvédelmi előírásoknak az Önkormányzat mindenben meg kíván felelni, mint azt már korábban közzétett anyagainkban is olvashatták. A környezettudatosság jegyében ismét darálásra és újrahasznosításra kerül az építkezés során keletkezett kő- és sziklatörmelék. Eredetileg 2015. 11. 09-én, hétfőn kezdődött volna a darálás a Gerecse utcai depóban, de a szmog riadó következtében bevezetett korlátozások ... Tovább olvasom »

Csatorna beruházással kapcsolatos aktuális beszámoló

A Nagykovácsiban folyó csatornaépítési munkálatok a végéhez közelednek. Az északi terület vonatkozásában a kivitelezői előrehaladás meghaladja az 96 %-ot, míg a főgyűjtő vezeték építés vonatkozásában 98 %-os készültségre tehető. A minősítések folyamatosan haladnak. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy egyetlen utca sem tekinthető 100%-ban elkészültnek, amíg a Műszaki Ellenőr és az Önkormányzat jóvá nem hagyja. A rekonstrukciós munkákról a lakók kiértesítése ... Tovább olvasom »

Csatorna: 2015. október 17-18-án az Arany János utcában a csatornafejlesztési beruházás okán dugulás lépett fel

Tisztelt Lakosok! október 17-18-án az Arany János utcában a csatornafejlesztési beruházás okán dugulás lépett fel a csatornarendszerben, melyet a Kivitelező Konzorcium folyamatos szivattyúzással kezelt. Ezzel a lépéssel sikerült elkerülni azt, hogy a szennyvíz megemelkedett szintje további károkat okozzon. A további dugulási veszélyt a Kivitelező egy végakna beépítésével hárította el és ideiglenesen beszüntette a csatorna további építését az érintett szakaszon. A ... Tovább olvasom »