Hírek

Információ Nagykovácsi Nagyközség szennyvízcsatorna építéssel érintett útszakaszairól – Konszolidációs folyamatról

A csatorna beruházás megvalósulását követően, minden utca az eredeti állapotnak megfelelően került helyreállításra.
Minden csatornázással érintett útszakasz esetében a munkálatok befejezése után konszolidációs folyamattal kell számolni, amely 3-6 hónapot jelent.
Ebben az időszakban a talaj típusától függően további talajmozgások mehetnek végbe az aszfalt alatt. Az aszfalt rugalmas pályaszerkezetnek minősül, ezért érzékenyen reagál a konszolidációs folyamatokból eredő talajmozgásokra.
A kötött talajú, de aszfalt nélküli utcákban is lezajlik a konszolidációs folyamat, amely szintén hatással van az eredeti állapotnak megfelelően helyreállított utak pályaszerkezeteire.
Jelen projekt időkorlátait figyelembe véve a konszolidációs időszak lezajlását a Kivitelező nem várhatta meg, és az utakat eredeti állapotnak megfelelően helyreállította.
A fentiekben említettek miatt, kérjük a Lakosságot, hogy az esetleges süllyedések által tapasztalható pályaszerkezeti hibákat az Önkormányzatnak jelenteni szíveskedjenek, amelyekkel kapcsolatos javításokat a Vállalkozó a garanciális kötelezettségein belül elvégzi.
A stabilizált utak első sorban lakossági használatra készültek, így a településen érvényben lévő súlykorlátozás miatt a 7,5 tonnás tengelyterhelésnél nagyobb gépjárművek továbbra is csak engedéllyel közlekedhetnek Nagykovácsi belterületi útjain.