Hírek

Csatorna beruházással kapcsolatos aktuális beszámoló

A Nagykovácsiban folyó csatornaépítési munkálatok a végéhez közelednek. Az északi terület vonatkozásában a kivitelezői előrehaladás meghaladja az 96 %-ot, míg a főgyűjtő vezeték építés vonatkozásában 98 %-os készültségre tehető. A minősítések folyamatosan haladnak.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy egyetlen utca sem tekinthető 100%-ban elkészültnek, amíg a Műszaki Ellenőr és az Önkormányzat jóvá nem hagyja. A rekonstrukciós munkákról a lakók kiértesítése megtörtént. Felhívjuk az érintett lakók figyelmét arra, hogy a rekonstrukciós munkák kivitelezésének idején lehetőség szerint tartózkodjanak a vizes blokk használatától!

A műszaki átadás-átvétel folyamata megkezdődött, de még nem tekinthető lezártnak. A beruházással érintett útszakaszokon a sávos helyreállítása megkezdődött.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó a kivitelezési munkák során akadályba ütközött (földtani adottságok miatt), ezért kezdeményezzük az irányító hatóságnál a vállalkozó által vállalt teljesítési határidő 15 nappal való meghosszabbítását.

Kérjük a lakosságot, hogy a csatornaépítéssel összefüggésben kizárólag a balesetveszélyes eseteket jelentsék a megszokott módon.

A kivitelezés hamarosan zárul, így leghamarabb akkor tud a Kivitelező erőforrást elkülöníteni az egyéb észrevételek feldolgozására.  Lehetőség szerint a beruházással kapcsolatos egyéb észrevételeiket, kéréseiket, esetleges panaszaikat gyűjtsék össze és elektronikus levél formájában továbbítsák a Kivitelezőnek, vagy az Önkormányzatnak.

Felhívjuk a figyelmüket és türelmüket kérjük, mert a végső helyreállítás folyamata, az időjárás függvényében hamarosan megoldást fog jelenteni a lakosság észrevételeire.