Hírek

Zsíroshegyalja településrész közművesítési hozzájárulás

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. ( II.25) számú önkormányzati rendeletében döntött a Zsíroshegyalja településrész 838 ingatlanának közművesítési hozzájárulásáról. A hozzájárulás mértéke egy lakóegységre vonatkoztatva 27.000,-Ft+Áfa (34.290 Ft).
A közművesítési hozzájárulásra vonatkozóan az érintetteknek kérelmet kell benyújtani. A kérelemnyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető illetve jelen tájékoztató mellékleteként letölthető.
A kérelmezőként kizárólag az ingatlan tulajdonosa illetve meghatalmazottja járhat el.
Amennyiben az ingatlantulajdonos a hivatkozott rendelet hatálybalépése előtt bármilyen jogcímen hozzájárulást fizetett Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére, a befizetés hitelt érdemlő igazolása esetén, mentesül a közművesítési hozzájárulás megfizetése alól egy lakóegység tekintetében. Kérjük, hogy a korábbi befizetést igazoló dokumentum másolatát mellékeljék a kérelemnyomtatványhoz.
A közművesítési hozzájárulás megfizetésére irányuló kötelezettség egyedi hatósági határozatban kerül megállapításra.
A hozzájárulás megfizetését követően kiadott igazolás alapján terveztethető, illetve engedélyezhető a közcsatornára történő rácsatlakozás a DMRV Zrt.-nél.
A közművesítési hozzájárulással kapcsolatos kérdések esetén, az alábbi telefonszámon kaphatnak tájékoztatást: 06/26/555-034.

KÉRELEM Szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Mit kell tennie?
1. Töltse le a kérelem űrlapját a honlapról (vagy kérje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán).
2. Töltse ki az űrlapot. Nyomtassa ki. Írja alá!
Közös tulajdon esetén egy tulajdonos is lehet kérelmező, ha a többi meghatalmazza őt. Ebben az esetben a kérelmet valamennyi tulajdonosnak azonosítható módon alá kell írnia!
3. Szkennelje be/fotózza le az aláírt kérelmet, és küldje vissza az igazgatas@nagykovacsi.hu címre. (Vagy adja le az ügyfélszolgálatnál.)
Figyelem! Ha Ön már korábban bármilyen jogcímen hozzájárulást fizetett az Önkormányzat részére, mellékelje a kérelemhez a befizetés hitelt érdemlő igazolását is.
4. Várja meg, míg a Polgármesteri Hivatal határozatot küld Önnek. A határozatban szerepelni fog, hogy mennyit kell fizetnie, milyen számlaszámra stb. Csekket is kap.
(Ha Ön már korábban bármilyen jogcímen hozzájárulást fizetett és ezt igazolta, akkor most nem kell fizetnie. Határozat helyett igazolást kap a hozzájárulás megfizetéséről.)
5. Fizesse be az összeget, amely lakóegységenként 27.000 Ft + Áfa, azaz 34.290 Ft lesz. Ha átutalással fizetett, nincs teendő, mivel a hivatal napi szinten figyeli a beérkező utalásokat. Ha csekken fizetett, mutassa be a szelvényt az ügyfélszolgálatnál.
6. Várja meg, míg a Polgármesteri Hivatal kiküldi az igazolást a hozzájárulás megfizetéséről.
7. Ezalatt célszerű megkezdeni a terveztetést egy erre szakosodott vállalkozóval.
8. A Polgármesteri Hivataltól kapott igazolás és a tervek birtokában keresse fel a DMRV Zrt.-t. Náluk kell eljárni a további engedélyeztetés ügyében.
Természetesen a későbbiekben is segítünk majd a további tudnivalókkal.