Hírek

Közcsatornára történő rácsatlakozás

Közcsatornára történő rácsatlakozás

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP 1.2.0/09-11-2013-0015. azonosítószámú, „Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósította a Zsíroshegy II. ütem szennyvízhálózattal történő ellátását, mely során 838 ingatlan részére biztosítva lett a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetősége.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. (II.25) számú önkormányzati rendeletében meghatározta egy lakóegységre vonatkoztatva a közművesítési hozzájárulás összegét, mely 27.000,-Ft+Áfa (34.290 Ft) mértékű.

 

Zsíroshegyalja településrészen a közcsatorna hálózathoz történő rácsatlakozásnál a talajterhelési díjról szóló 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet szerinti mentesség határideje 2016. december 31-én lejárt. Amennyiben az érintett ingatlan csatornahálózatra történő csatlakoztatása a fenti határnapig nem történt meg, úgy 2017. január 1-től az ingatlantulajdonos a talajterhelési díj alanyává válik. A talajterhelési díj alapja az érintett ingatlanon elhasznált víz mennyisége, mértéke 3600.-Ft/m3.

 

A csatornahálózatra történő rácsatlakozásról a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése szerint:

„Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha

  1. a)az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és
  2. b)az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.”

 

A csatornahálózatra történő rácsatlakozást a DMRV Zrt munkatársai ellenőrizni fogják.

 

Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még nem intézkedtek a csatornahálózathoz történő csatlakozásról, azt környezetünk megóvása érdekében mielőbb tegyék meg. Amennyiben az ügyintézéssel, vagy a közműfejlesztés megfizetésével kapcsolatosan további kérdéseik lennének keressék fel hivatalunkat, vagy érdeklődjenek 06/26/555-034 telefonszámon.