Hírek

Európai uniós pályázati forrásból megújult községünk közvilágítási rendszere

Kedves Nagykovácsiak!

 

Örömmel tudatom, hogy európai uniós pályázati forrásból (projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075) megújult községünk közvilágítási rendszere. A Polgármesteri Hivatal munkatársai és külső szakértők több mint egy éves előkészítő tevékenységének, valamint a kivitelező cég egy hónapos megfeszített munkájának eredményeként sikeresen lezártuk a projektet.

A pályázat benyújtására 2014 szeptemberében került sor, amit megelőzött a község közvilágítási rendszerének teljes körű felmérése, auditálása, valamint elkészült az energetikai tanulmány és tervdokumentáció, amely számba vette a korszerűsítés megtakarítási lehetőségeit, részletezte a világítástechnikai műszaki megoldásokat. Az értékelési szakasz végén 2014 decemberében született meg a támogatói döntés, mely alapján 2015. februárban jött létre a támogatási szerződés.

A tavaszi hónapokban először lezajlott a „Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítése” című projekt műszaki tartalmának pontosítása, majd a kivitelező kiválasztása. Az ajánlattevők közül végül a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó SAG Hungaria Kft.-vel kötöttük meg a vállalkozási szerződést 2015 májusában.

A beruházás teljes költsége 122.954.500.- forint, amely magában foglalja a kivitelezés mellett a közbeszerzési eljárás lebonyolításának, az előzetes vizsgálatoknak, az engedélyek beszerzésének, a műszaki tervezésnek és ellenőrzésnek, a projektmenedzsmentnek, valamint a nyilvánosság biztosításának költségeit. A SAG Hungaria Kft. vállalta, hogy a korszerűtlen technológiájú meglévő lámpatestek minden típusát legalább azonos fényintenzitású, korszerű LED fényforrásokra cseréli. Júniusban elkészítette a szerelési terveket, amelyek július végére váltak jogerőssé. Július végére, augusztus elejére két ütemben megérkeztek a legyártott lámpatestek is, így megkezdődhetett a kivitelezés.

A szerelés utcákra lebontott szigorú ütemezés alapján egy hónapot vett igénybe. Eközben a kivitelező biztosította mind a közlekedés folyamatosságát, mind pedig a háztartások áramvételének zavartalanságát. A munkák 2015. augusztus 31-én zárultak.

A felszerelésre került 969 darab lámpatest a legmodernebb technológiát követő, takarékos LED fényforrás, melyekre nagyfokú megbízhatóság, hosszú élettartam jellemző. A várható élettartamuk eléri az 50 000 üzemórát. Az új fényforrások az eddig alkalmazott lámpák áramfelvételénél jelentősen kisebb, mintegy feleakkora energiamennyiséget igényelnek, így a fejlesztés eredményeképpen gazdaságosabban üzemeltethető közvilágítási hálózat jött létre községünkben.

A lakosság érdekeit szem előtt tartva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a leszerelt fényforrásokat a település közvilágítási hálózatának sűrítésére használja fel. A kivitelezés előkészületei megkezdődtek, a hálózat sűrítése várhatóan még ebben az évben megtörténik.

 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester