Hírek

A csatornafejlesztésben érintett útszakaszok helyreállítása

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy „Nagykovácsi  szennyvízhálózatának fejlesztése” c. projekt célja az északi településrész csatornázása és egy új főgyűjtő vezeték kiépítése.

A vonatkozó pályázati útmutató szerint a csatornafektetési munkák esetén az útburkolat helyreállítása az alábbiak szerint számolható el:

  • Elszámolható az eredetivel megegyező minőségű úthelyreállítás a munkaárok nyomvonalán minden szilárd burkolattal ellátott útpálya esetében.
  • Állami tulajdonú utak esetén a közút kezelője által kötelezően előírt minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás elszámolható.

Nem elszámolható költségnek minősülnek tehát az önkormányzati tulajdonú/kezelésű, szilárd burkolatú utak esetén a munkaárok nyomvonal helyreállításán felüli út helyreállítási munkák!

A fentiek alapján jelen projekt nem tartalmaz útfelújítást, útépítést, illetve ehhez kapcsolódóan a települési csapadékvíz-elvezető rendszer építését, bővítését, rekonstrukcióját sem. Az Önkormányzat azonban folyamatosan keresi az útépítésre, illetve csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó pályázati forrásokat!