Hírek

Kispatak Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1506/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

Elektronikus úton www.kispatakovoda.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kispatakovoda.hu – 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.