Hírek

Felhívás bölcsődei felvételi kérelem benyújtására

Örömmel értesítem a tisztelt szülőket, hogy a Lenvirág Bölcsődébe az alábbi helyszínen és időpontokban lehet benyújtani a felvételi kérelmeket (20 hetes kortól 3 éves korig):

Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

2015.05.12. kedd 7-15 óráig

2015.05.13. szerda 8-16 óráig

2015.05.14. csütörtök 10-18 óráig

A felvételi kérelem benyújtásához szükséges iratok:

felvételi kérelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen átvehető a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és a beiratkozási napokon a beiratozás helyszínén.

– 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról és személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában)

jövedelemigazolás

– a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti személyi azonosító és lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa,

– a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

 

Móczár Ágnes
intézményvezető